“ Het CDA is een heerlijke fatsoenlijke middenpartij “

door: door:
Sven de Langen is lijsttrekker van het CDA in Rotterdam. Momenteel zit hij in het college als wethouder van onderwijs, jeugd en zorg. Hij heeft in eerste instantie fysiotherapie gestudeerd omdat hij erachter kwam dat het profvoetbal niet voor hem was weggelegd. Vervolgens is hij bestuurskunde gaan studeren omdat achter veel fysieke problemen ook sociale problemen zitten.

Het afgelopen jaar hebben we een gemeentelijk referendum gehad over de woonvisie, ik vroeg me af hoe jullie in de woonvisie staan en wat voor rol studentenhuisvesting daarin speelt?

De woonvisie is voor ons heel belangrijk. Rotterdam heeft een hele grote woningvoorraad aan goedkope woningen, maar niet genoeg woningen voor starters en mensen van mijn leeftijd (red: 31 jaar) om door te groeien. Daarnaast willen wij dat de studentenhuisvesting omhoog gaat. Er moeten studentkwartieren in de stad komen, waar de studenthuisvesting geconcentreerd is.

Komt dat voldoende terug in de woonvisie?

Dat had meer gekund dan dat nu gebeurd is. Voor ‘gewone’ mensen en studenten an sich is er te weinig huisvesting en als ze er zijn, dan zit het gelijk vol. Als CDA willen wij graag dat de studentenhuisvesting niet verspreid wordt over de stad. Dit moet geconcentreerd worden in studentenkwartieren, niet teveel, want dan krijg je overlast. Dat soort studentenkwartieren moeten strategisch goed worden neergezet zodat de universiteit makkelijk te bereiken is.

Is zo’n gemeentelijk referendum voor herhaling vatbaar?

Nee. Wij denken dat je de burger beter kunt bereiken door elke dag in de stad te zijn. Ik vind echt dat wij onszelf soms een democratisch tekort aan praten. Wij zitten als partij in de haarvaten van de stad, in elk gebiedsdeel zijn wij vertegenwoordigd. Wij spreken elke dag met de Rotterdammers, dit doen wij ondere andere door werkbezoeken. Ik krijg elke dag e-mails en je kunt zo het stadhuis in lopen voor een debat.

Maar bereik je zo niet alleen de mondige burgers?

Ja die zeker, maar de burgers die niet-mondig zijn, spreken wij op vele andere momenten, bijvoorbeeld bij werkbezoeken

Hoe zou de democratie in zijn geheel meer kunnen gaan leven?

In ieder geval niet met referenda. Je kan niet zo iets groots als de woonvisie verfrommelen tot één zin en daar de burger in één vakje zijn mening over laten geven. Dat noem ik een “fake-referendum”. Waar je wel naartoe moet, is meer invloed in de eigen omgeving. Dus als de straat voor je huis verbouwd wordt, dan is dat het moment om inspraak te vragen van de burgers.

Tijdens de komende verkiezingen zal er ook gestemd worden over de verandering inzage de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, hoe staan jullie daarin?

Wij zijn vóór. Omdat wij in dit land en ook in Rotterdam niet gevrijwaard blijven van verschillende buitenlandse gevaren, om het zo maar te noemen. Wij vinden dat je daar goed op voorbereid moet zijn. Dan moet je niet naïef zijn en je daartegen bewapen.

Hoe willen jullie de privacy bezwaren tegen gaan?

Er wordt net gedaan alsof ze bij de inlichtingendiensten de complete online historie van burgers bijhouden en doorzoeken, dat is een onterecht beeld. Het is niet zo dat de overheid een soort Big Brother is die constant over je schouder meekijkt. Dat er toegang is tot bepaalde informatie betekent niet dat alles gelijk wordt bekeken.

Adequaat gezien de privacy of veiligheid?

Beide, als je niet slim omgaat met veiligheid ga je dat ook niet privacy.

Afgelopen najaar is er ook een nieuwe horecanota aangenomen, wat is jullie beleid ten aanzien van horeca?

Ik vind dat wij al een heel divers horeca beleid hebben. Studenten hoeven zich hier ‘s nachts niet te vervelen. Maar er wordt soms wel gedaan alsof er veel meer nachtopenstellingen moeten komen om het nog bruisender te maken. Er zijn al genoeg nachtvergunningen en als er meer komen dan is dat vervelend voor de mensen die hier wonen. Wij krijgen als fractie ook regelmatig klachten vanuit bewoners van uitgaansgebieden. Voor ondernemers is het ook niet prettig, die krijgen alleen maar meer concurrentie.

In november heeft Aboutaleb in het AD gesteld dat Rotterdam wil experimenteren met ophaalautomaten voor wiet. Is dat de volgende stap in het Nederlandse coffeeshopbeleid?

Wij gaan naar een rookvrije generatie toe en daar hoort het huidige wietbeleid niet in thuis. Softdrugs, maar zeker harddrugs zorgen ook voor criminaliteit. Dat is een van de grootste problemen rondom veiligheid en ondermijning. Er wordt te lichtzinnig omgegaan met wiet. Wij zijn tegen het initiatief rondom de proef van gemeentewiet. Ik hoop eigenlijk dat er binnen tien, twintig, dertig jaar geen behoefte meer is aan tabak en wiet. Dat het aantal coffeeshops verdwijnt omdat er geen behoefte meer naar is. Om nog een stap verder te gaan, denk ik dat er ook een suikertaks moet komen.

Een suikertaks? Mensen kunnen zelf die keuze toch maken?

Nou blijkbaar niet. Je mag mensen tot op een zekere hoogte wel in bescherming nemen. Dat geld kan dan weer in gezondheidszorg worden gestoken. Ook in Rotterdam is er sprake van obesitas en diabetes type II. Mensen zitten meer stil, eten slechter, dan is een suikertaks gewoon nodig.

Jullie hebben de motie van GroenLinks gesteund om te stoppen met kolenoverslag, hoe behoudt je dan die banen?

Dat kan dus niet. Je kan niet in één keer stoppen en de banen behouden. Als CDA zijn wij voor een duurzame samenleving en een circulaire economie, waar politici als Jan Peter Balkenende en Ruud Lubbers al mee bezig waren. Deze motie ging meer over een transitie, en daar is het havenbedrijf al goed mee bezig. Dat willen wij steunen.

Wat zijn jullie concrete voorstellen voor duurzaamheid?

Wat ik graag zou willen is dat het dichterbij de mensen komt. Dus over tien á twintig jaar een huis dat zelf energie opwekt. Daar moeten wij de coöperaties meer bij steunen, maar het gaat er vooral om dat mensen meer geconfronteerd worden met duurzaamheid. Duurzaamheid moet naar de mensen worden toegebracht.

Moet je dat bewustzijn creëren door middel van reclames?

Nee, je moet dat bewustzijn creëren door bijvoorbeeld op voetbalverenigingen zonnepanelen op het dak te leggen. Ik wil dus graag de duurzaamheid dichtbij de mensen brengen, los van wat er in Den Haag gebeurt.

2050?

Ja, dat gaan we halen. Het is een populistische uitspraak om te zeggen dat we het eerder gaan halen.

Hoe moet het Rotterdamse onderwijs toekomstbestendig worden?

Waar we heel erg op in moeten zetten is het verbinden van het bedrijfsleven aan het onderwijs, een vermenging van werken en leren. Zo leer je competenties die je gelijk in de praktijk kan brengen. Je ziet dat er studenten zijn in onder andere Rotterdam die de universiteit verlaten zonder dat ze een idee hebben waar ze terecht komen. Ik heb bestuurskunde gestudeerd en kon, doordat ik actief was voor het CDA en voorzitter was van de Rotterdamse Jongerenraad, gelijk mijn kennis in de praktijk brengen.

Migranten zijn in Rotterdam een belangrijk onderwerp tijdens de verkiezingen, is dat terecht?

Er zijn veel partijen die daar baat bij hebben om het onderwerp uit te winnen. Toen ik in de collegebanken zat, zat er van alles om mij heen, dus ik ben niet anders gewend dan te communiceren met mensen die andere achtergronden hebben. Die andere achtergrond interesseert mij niet zo. Het CDA blijft wel een partij die tegen gedonder is, maar als je je gewoon fatsoenlijk gedraagt is er niks aan de hand.

En de toon waarop dat debat nu gevoerd wordt?

Wat ik verkeerd vind aan de partijen aan de partijen zoals: Nida, Denk, PVV en Leefbaar, is dat zij hun mening geven ten koste van de stad. Ze stoten een bepaalde groep hard van zich af en trekken daarmee anderen naar zich toe. Studenten herkennen zich denk ik ook niet in het beeld dat je daarmee creëert.

Wat voor rol zie je daarin voor jezelf weggelegd?

Het CDA is een heerlijke fatsoenlijke middenpartij, die altijd de rommel heeft opgeruimd. Daar mogen we wel is voor beloond worden.

Het CDA heeft afgelopen periode in het college gezeten, waar zijn jullie trots op?

Ik ben vooral trots op alle publieke voorzieningen die wij hebben verbeterd. Beter onderwijs, goede zorg en  goede sportfaciliteiten. Wij geven Rotterdammers alle kansen om zich op een goede manier te ontwikkelen.

Wat is een moeilijk compromis geweest?

We hebben verschillende lastige gevechten gehad. De moeilijkste was wel rond de komst van het AZC. Er werd net gedaan alsof Rotterdam zou vergaan door de komst van het AZC, maar dat viel uiteindelijk wel mee. Daarnaast was de integratienota lastig. Diversiteit is iets moois maar als je wil dat iedereen kan samenleven moet je regels stellen. In veel dingen ging Leefbaar toch wel ver. Tijdens de onderhandelingen hebben wij echt de scherpe randjes van Leefbaar af moeten halen.

 

Favoriete politicus?

Hugo de jonge (red: minister van volksgezondheid)

Studenten?

Gezelligheid

Vluchtelingen?

Helpen

Globalisering?

Kans

Duurzaamheid?

Opgave

Rotterdam?

Prachtig

 

 

Foto is gemaakt door: Aysha Gasanova


Discussie

Relevante artikelen