“ Na vier jaar koud en kil beleid moet Rotterdam weer linksom “

door: door:
Judith Bokhove is van huis uit een logopediste en heeft vijfentwintig jaar haar eigen praktijk gehad in het Oude Noorden/Middelland en Capelle ‘s Gravenland. Zij is politiek actief geworden op het moment dat ze zich ging ‘settelen’ en vond dat de buurt veilig en groen voor kinderen moet zijn.

De motie over het stoppen van kolenoverslag komt bij jullie vandaan, hoe zorgen jullie dat de banen behouden worden?

Het is niet voor niets een transitie. Kolenoverslag is nu eenmaal eindig, dus moet je tijdig je bakens verzetten. Niet alleen de kolenoverslag is van belang bij die transitie maar ook het verduurzamen van de woningvoorraad. Bij de kolenoverslag werken niet meer dan 300 mensen, daarbinnen vindt een natuurlijk verloop plaats. De rest moet je heropleiden, dit kan goed voor bijvoorbeeld de verduurzaming van de woningvoorraad.

Gaan we 2050 halen?

Wat ons betreft is de stad al klimaatneutraal in 2030, dit is binnen 12 jaar. Maar klimaatneutraal betekent niet dat iedere woning dan al duurzaam kan zijn, daar moet namelijk met name in de oude woningvoorraad nog te veel voor gebeuren. De energie die je verbruikt moet wel duurzaam zijn opgewekt, dan hou je een klimaatneutrale stad.

Is dat jullie plan voor verduurzaming?

In de kortste samenvatting wel. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat mensen echt kunnen investeren in schone energie. Teveel Nederlandse ondernemers investeren nog in het buitenland in schone energie. In Nederland kunnen ze niet snel genoeg een vergunning krijgen voor bijvoorbeeld windmolens. Het Nederlandse energiebeleid is al 15 jaar zwalkend, van mij mag de transitie zeker sneller, maar wees in ieder geval consistent als overheid. Waarom zou je als je bijvoorbeeld een snelweg of spoorlijn neerlegt er niet gelijk een rijtje windmolens langs mogen zetten? Een duidelijk beleid en voorbeeld mag je verwachten van de overheid, dus ik vind dat GroenLinks daar ook vóór moet staan. 

Afgelopen jaar is er een referendum geweest over de woonvisie. Wat vindt Groenlinks hiervan?

Er zitten veel goede elementen in de woonvisie. Er staat een duurzame paragraaf die GroenLinks goed vindt, zodat wanneer je iets verandert aan woningen ze gelijk verduurzamen. We zien wel dat 20.000 slechte woningen die worden verbeterd of gesloopt, terug komen in een andere prijsklasse. Daar komt middel-duur voor terug. Dat betekent dat starters niet meer goed terecht kunnen op de woningmarkt. Zo wordt ook inkomenspolitiek bedreven via de woonvisie, in plaats van te zorgen dat we er als stad op vooruit gaan, worden bepaalde groepen met een lager inkomen geweerd door de woonvisie.

Is zo’n gemeentelijk referendum voor herhaling vatbaar?

Je moet mensen vragen wat ze willen en dat referendum had een heldere uitslag. 72 % stemde tegen de woonvisie. De opkomst was te laag. De mensen waar het om ging, die in de slechtere en goedkopere woningen wonen, zijn verhoudingsgewijs vaker laaggeletterd. De informatie ging via brieven, internet en kranten en als je die niet kan lezen, ben je niet goed geïnformeerd. Dat heeft, denk ik, wel bijgedragen aan de lage opkomst.

Hoe zouden die mensen dan meer betrokken kunnen worden?

Wij zijn toen zelf langs de deuren gegaan om mensen te vertellen dat er een referendum was, omdat wij bang waren dat ze niet voor hun eigen belangen konden stemmen. Daarnaast is het belangrijk heel burgernabij te besturen. Niet via briefjes in de bus maar met bijeenkomsten waar mensen zich laten horen. Je hebt burgers gewoon nodig om je plannen te verbeteren, er sluipen altijd kleine foutjes in.

Nog een ding, met de laaggeletterden, want we hebben aan de ene kant natuurlijk de opgave om te informeren, maar aan de andere kant hebben we een hele grote opgave om te zorgen dat er voldoende en toegankelijke taalcursussen zijn. Mensen moeten kunnen leren lezen en schrijven, hoe oud ze ook zijn. We moeten natuurlijk aan de voorkant achterstanden voorkomen, bij jonge kinderen, maar oudere mensen moeten ook worden geholpen.

Hoe moet het Rotterdamse onderwijs toekomstbestendig worden?

De laaggeletterdheid meer voorkomen. Het is niet alleen belangrijk dat wij mensen bij zo’n referendum goed informeren, maar vooral dat wij het probleem echt oplossen. Dat gaat nu al beter dan bij voorgaande generaties. Je moet niet alleen de kinderen beter onderwijzen, maar ook de ouders de mogelijkheid van een taalcursus geven. Het is in het belang van het kind dat de ouders ook goed de taal beheersen. Met alle respect voor de taal die je thuis spreekt, want je moedertaal is ook belangrijk. Maar voor je toekomst is het belangrijk de taal te kennen, zodat je ook democratisch mee kunt komen.

Samen met de verkiezingen zal er ook gestemd worden over de verandering inzake de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Hoe staan jullie daar tegenover?

Wij, als GroenLinks, zijn tegen de “sleepwet”. Deze tast de privacy te veel aan. Het kan niet zo zijn dat je verdacht bent tot het tegendeel bewezen is. Stel dat iemand uit mijn straat aan het radicaliseren is, en hij mij belt voor iets anders, zoals voor zijn dochter die oppas nodig heeft. Dan kan het zijn dat mijn telefoon wordt afgetapt.

Hoe moeten de inlichtingendiensten dan toekomstbestendig worden?

Dat is een schijnbare tegenstelling. De veiligheidsdiensten extra bevoegdheden geven is niet de enige oplossing om je veilig te voelen. Om je veilig te voelen in de maatschappij is vertrouwen ook van belang, een camera werkt dan minder goed dan een wijkagent. Dit betekent dat je als wijkagent dicht op de huid van de samenleving moet zitten. Dat helpt meer dan stoere maatregelen en achteraf iets opsporen.

Er is een nieuwe horecanota, wat is jullie mening?

GroenLinks is links-liberaal en progressief. Wij werken vanuit vertrouwen en geven de ondernemers graag vertrouwen. Door flexibele sluitingstijden heeft de ene ondernemer zijn terras eerder dicht dan de ander, maar de ondernemers moeten zelf wel verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen van eventuele overlast. Doet hij dat niet, dan moet hij niet gek opkijken als de politie hem aanspreekt. Niets werkt er beter in de voorkoming van overlast dan een horecabaas die zijn eigen gasten aanspreekt.

De burgemeester had in de krant gezegd dat hij wil gaan experimenteren met ophaalautomaten voor wiet. Is dat de volgende stap in het Nederlandse coffeeshopbeleid?

Het probleem is dat je legaal mag verkopen, maar dat de aanvoer illegaal is. Dan mis je als overheid inkomsten en kunt geen toezicht houden op de kwaliteit. Het is niet de kerntaak van de overheid om de wiet te gaan telen, maar wij kunnen de ondernemers wel faciliteren. Je ziet daarnaast ook dat de druk op de coffeeshops groot is, omdat er veel vraag is vanuit inwoners en toeristen. Veel ondernemers willen een afgiftepunt aan de rand van de stad beginnen voor de toeristen. Dat zijn oplossingen ter voorkoming van overlast die vanuit de ondernemers worden aangedragen, die zijn vaak ook heel zinvol.

Migranten zijn een belangrijk onderwerp in de politiek, is dat terecht?

Rotterdam is altijd al een stad geweest waar nieuwe Rotterdammers in zijn komen wonen. Vanaf de jaren ‘60 hadden wij al arbeidsmigranten die ons kwamen helpen om de stad op te bouwen, waar we hartstikke blij mee waren. Door de wereldproblematiek is er een toeloop geweest van asielzoekers. Wij zijn een stad van 630.000 inwoners, dan mag je je steentje wel bijdragen. In de raad waren toen 9 van de 10 partijen voor een asielzoekerscentrum en dat was terecht.

En de tiende partij was?

Leefbaar, en dat vind ik jammer.

Ik ben op gesprek geweest bij bewoners in de Beverwaard waar het AZC is gekomen. Uiteindelijk bleek het die bewoners niet te gaan om de mensen die opgevangen moesten worden, maar waren zij vooral bang dat  er door de komst van nieuwe mensen onvoldoende werkgelegenheid en lange wachtlijsten voor woningen zouden ontstaan. Veel mensen in de Beverwaard zitten erg krap bij kas.

Is die angst ook reëel?

Niet genoeg Rotterdammers kunnen meeprofiteren van de aantrekkende economie. Niet de angst is reëel, maar de problemen zijn reëel. Één op de vier kinderen groeit op in armoede, één op de vijf volwassenen leeft in armoede. Dan moet je het armoedeprobleem serieus aanpakken. Niet zoals Leefbaar de mensen bang maken voor de instroom van asielzoekers en het vervolgens vertikken een goed armoedebeleid te voeren. Woningen, armoedebeleid en goede scholing voor iedereen, daar wil ik aan werken.

Wat is de motivatie achter de alliantie die jullie zijn aangegaan met de SP, PvdA en NIDA? ( Op moment van publicatie is duidelijk geworden dat de vier partijen zijn gestopt met alliantie)

Dit is het antwoord om te stoppen met een versnipperde politiek. Er zijn momenteel tien partijen in de raad met een ander verhaal. Mensen willen liever niet de verschillende verhalen horen, maar ze willen zien dat je samenwerkt. Ieder heeft zijn eigen programma en idealen maar we hebben gemeen dat we Rotterdam socialer, duurzamer en inclusiever willen maken. Na vier jaar kil en koud beleid met exclusie, woonvisie en snijden in armoedebeleid, moeten we weer linksom met Rotterdam.

 

Favoriete politicus/politica?

Obama

Vluchtelingen?

Barmhartigheid.

Globalisering?

Een kans.

Duurzaamheid?

Noodzaak!

Rotterdam?

In mijn hart. 

 

Foto is gemaakt door: Aysha Gasanova


Discussie

Relevante artikelen