“Mijn generatie VVD’ers staat denk ik meer open tegenover duurzaamheid dan de voorgaande generaties.”

door: door:
Vincent Karremans is sinds vorig jaar de lijsttrekker van de Rotterdamse VVD. Hij heeft rechten en economie gestudeerd aan de EUR en is zoals een goede VVD’er betaamt, direct vanuit de collegebanken gaan ondernemen.

Je bent momenteel ondernemer en zit ook nog niet in de raad, voel je jezelf al een beetje politicus worden?

Nee nog niet, ik hoop dat ik dat ook niet snel word. Ik ben ondernemer en dat doe ik first and foremost en dit doe ik er naast. Het lijsttrekkerschap vind ik hartstikke leuk maar ik voel mij geen politicus.

 

Denk je dat het goed te combineren blijft?

Dat zullen we zien. Een ding weet ik wel: ik geef niet snel op en ik zorg wel dat het werkt. Ik vind het belangrijk dat je naast je raadslidmaatschap ook met een baan in de maatschappij staat. Alle politici in Den Haag en in Brussel zitten allemaal in hun eigen bubbel. Wanneer je met je poten in de modder blijft staan, zie je veel beter voor wie je het doet.

 

Je bent gelijk gaan ondernemen vanuit de collegebanken en bent daar nu nog steeds mee bezig. Ondertussen ben je ook lijsttrekker voor de VVD in Rotterdam. Hoe kijk jij vanuit die positie aan tegen het onderwijs dat momenteel gegeven wordt op de universiteit?

Het onderwijs is momenteel geconcentreerd op het leveren van studenten voor het postdoctoraat. De focus moet meer komen te liggen op het leveren van studenten voor de arbeidsmarkt. Ik ben betrokken geweest bij de nieuwe ontwikkeling van de educatieve visie, de universiteit heeft mij als één van de vier alumni gevraagd om daar zijn verhaal over te vertellen. Ik vind het heel belangrijk om aan te stippen dat leren falen ontzettend belangrijk is. Leer studenten ook om op hun bek te gaan, want daar leren ze uiteindelijk het meeste van. Dat gebeurt nu nog veel te weinig.

 

Internationals lijken voor de universiteit onwijs belangrijk te zijn, volgens sommige is dit zelfs een belangrijk verdienmodel van de universiteit, is er momenteel een evenwicht tussen de aandacht die uitgaat naar non-internationals en internationals?

Ik kan niet met zekerheid zeggen of er geen evenwicht is. Het verdienmodel dat wij in Nederland hebben kan wel zorgen voor scheve verhoudingen. Het gaat er in ons verdienmodel om hoeveel studenten er op de universiteit zitten. Het zou er eigenlijk om moeten gaan hoeveel goede mensen de universiteit kan afleveren aan de arbeidsmarkt. Op basis van de output van de universiteit moet het geld worden verdeeld en niet op basis van het aantal studenten.

 

Volgens het AD van 1 november 2017 zou de Rotterdamse burgemeester graag af willen van de coffeeshop in Rotterdam. Hij zou graag willen experimenteren met ophaalautomaten en bestellen via internet, is dat de volgende stap in het Nederlandse coffeeshopbeleid?

Ik denk dat wietverstrekking geen taak is voor de overheid, daar moet je niet aan beginnen. In mijn idee gaat Aboutaleb daarin te ver. Er zou wat mij betreft wel een commerciële legaliseringsslag kunnen plaatsvinden. Het is dan wel belangrijk dat er goede afspraken met buurlanden komen, zo kan het massale drugstoerisme worden ingeperkt. Een makkelijke oplossing is dat niet, maar we moeten denk ik voorkomen dat de overheid gemeentelijke wietfabrieken gaat creëren.

 

Dit jaar is de nieuwe horecanota van de gemeente Rotterdam gepubliceerd, hoe moet volgens jullie het horecabeleid in deze stad eruit zien?

Het mag flexibel waar dat kan. Meer flexibiliteit voor de ondernemer maar ook verantwoordelijkheid voor de eventuele overlast. Met dit model zijn testen gedaan en dat heeft heel positief uitgepakt. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn communicerende vaten. De VVD spreekt hier over het uitgangspunt van liberalisme: veel vrijheid, maar dus ook veel verantwoordelijkheid.

 

Afgelopen jaar is er in Rotterdam een gemeentelijk referendum geweest waarin werd gestemd over de woonvisie, hoe staan jullie daarin? En wat voor rol speelt studentenhuisvesting in jullie woonvisie?

De woonvisie wil ik even laten voor wat het is, maar qua wonen vind ik het heel belangrijk dat er meer middensegment starterswoningen worden bijgebouwd. Decennia lang trok iedereen die in Rotterdam gestudeerd had naar andere steden, nu is dat anders. Dat er meer hoogopgeleiden hier willen blijven wonen is een enorme kans voor de stad. Wanneer er hoogopgeleiden in de stad blijven werken creëert dat meer werkgelegenheid op alle niveaus. Als er bijvoorbeeld een programmeur (HBO of WO) bij Coolblue wordt aangenomen creëert dit ook een mogelijke baan voor een MBO’er in de logistiek. Om dit te stimuleren moeten we eerst meer huizen bouwen.

 

Het gemeentelijk referendum in Rotterdam kan geen succes worden genoemd met een opkomstpercentage van 16,9 procent. Is zo’n referendum voor herhaling vatbaar? Zo ja, wat moet er dan gebeuren om het opkomst percentage te verhogen?

Ik ben heel pragmatisch en praktisch ingesteld. Een referendum is zo’n symbool dingetje van D66 die denken dat het wel kan om het land met 17 miljoen mensen tegelijk te besturen. I’ve got news for you: dat kan dus niet. Ingewikkelde vraagstukken kun je niet reduceren naar een ja of nee-vraag. Ik ben voor een zo direct mogelijke democratie zolang dat praktisch is. Over onderwerpen waar je wel een makkelijke ja of nee-vraag van kunt maken kun je wel een referendum houden. Het systeem waarin we nu werken is natuurlijk niet optimaal maar we hebben vertegenwoordiging. Het mooie van de gemeenteraadsverkiezingen is dat de burger echt bepaalt waar de stad naartoe gaat. Mensen denken dat het niet zo belangrijk is en het interesseert ze niet zoveel, maar stiekem wordt er enorm veel bepaald door deze verkiezingen. De beleving van je stad en je land begint immers bij je voordeur.

 

Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen zal er ook een referendum plaatsvinden over de “sleepwet” (anti-terreurwet)  welke eigenlijk een verandering is van de Wiv. Het probleem bij deze verandering is de in artikel 48 voorstel inzake verandering Wiv genoemde ‘onderzoeksopdracht gerichte interceptie’ dit heeft een te ruime betekenis volgens tegenstanders, hoe staat uw partij daarin?

Wij zijn voor de anti-terreurwet, en ik zelf ook. De overheid is niet onze vijand. Een hele simpele vergelijking: 100 jaar geleden droegen agenten nog geen pistool op zak, dat was niet nodig. Nu is dat wel nodig omdat criminelen ook die capaciteiten hebben. Momenteel zijn onze criminelen de inlichtingendiensten altijd een paar stappen voor omdat onze inlichtingendiensten niet genoeg middelen hebben. De vraag naar de anti-terreurwet komt ook van de inlichtingendiensten, dat is geen vraag uit de politiek. Zij willen meer bevoegdheden want ze zijn met een gummyknuppel tegen kalasnikovs aan het vechten.

 

Zijn de Rotterdamse basisscholen momenteel toekomstgericht?

Om basisscholen meer toekomstgericht te maken is het nodig dat er lessen in programmeren worden gegeven. De 90 miljoen die verloren is gegaan in de Hoeksche lijn of in de verbouwing van de Coolsingel wordt gepompt had daar veel beter in geïnvesteerd kunnen worden. Zo kunnen wij veel Rotterdammers opleiden met de superwaardevolle vaardigheid om een website te maken en mensen met die kennis kunnen weer een bedrijf starten. Het is namelijk onverkropbaar dat kinderen in Wassenaar wel die mogelijkheid krijgen omdat hun ouders genoeg geld hebben en kinderen in Rotterdam-Zuid niet.

 

Duurzaamheid is de laatste jaren een belangrijk onderwerp in de politiek, het nieuwe kabinet beweert er ook veel werk van te maken. Hoe staat de Rotterdamse VVD hier in?

De huidige D66 wethouder heeft verschillende ideeën gehad die hij per se heeft willen doordrukken maar die uiteindelijk niet geholpen hebben, een voorbeeld is de milieuzone. Daarnaast was het zijn idee ook om een applausmachine van 10.000 euro bovenop de Erasmusbrug te zetten. Deze zou gaan applaudisseren als mensen langs fietsen, dat is een belachelijk idee.

Mijn generatie VVD’ers staat denk ik meer open tegenover duurzaamheid dan de voorgaande generaties. De auto zal wel een belangrijke rol blijven spelen want die heb je gewoon nodig. We moeten niet de autobezitter gaan pesten, maar tegelijkertijd moeten er wel goede alternatieven zijn. Dit noem ik meer een praktische vorm van duurzaamheid. Er moet dus meer ruimte komen voor openbaar vervoer. Momenteel is het zo dat er in Rotterdam twee metrolijnen zijn die elkaar kruisen. Wat wij willen is dat de metrolijn wordt doorgetrokken naar de Kuip en dat je vanaf daar weer makkelijk naar Kralingse Zoom kunt reizen. Dit systeem zou op den duur vergelijkbaar met London moeten worden, daar kun je overal met de metro komen.

 

Amsterdam heeft besloten met de kolenoverslag in de haven te stoppen, zou Rotterdam dit voorbeeld moeten volgen?

Dat is symboolpolitiek, je lost het probleem hier niet mee op. Je verplaatst het probleem alleen en verliest veel werk. De wereld blijft warmer en Rotterdam is 1000 banen armer. De kolen moeten wel aangepakt worden maar niet op een manier waardoor er gelijk 1.000 mensen op straat staan. Duurzaamheid is echt een prioriteit, klimaatverandering is een feit en daar moeten we wat aan doen, ook op lokaal niveau. Denk op lokaal niveau aan het beter isoleren van sociale huurwoningen of het gebruik van de warmte die vrijkomt in de haven om de stad te verwarmen.

 

Migranten zijn een belangrijk onderwerp en met name het proces van integratie. Is de toon waarop dit debat wordt gevoerd de juiste?

Aan de ene kant heb je Leefbaar die stelt: alles wat blank en wit is, is goed. Aan de andere kant heb je NIDA en Denk, zij hebben het idee dat alles met de mantel der liefde kan worden opgelost. Zij zien de problemen niet en willen niet hard optreden.

 

De Rotterdamse VVD vindt dus wel dat er problemen zijn met integratie?

De problemen met integratie zijn er en dat hoeven wij niet te ontkennen. Alleen ik denk dat we het moeten oplossen met praktische methoden. Wat politici als Kuzu, Eerdmans en Wilders doen is het probleem opblazen voor eigen politiek gewin. Bijvoorbeeld het voorstel van Leefbaar om afluister ambtenaren in moskeeen te zetten is een debiele oplossing, maar het scoort wel lekker bij mensen die normaal PVV stemmen. Hierdoor krijg je een enorme gepolariseerde politiek. Dat is niet waar we naar toe moeten, iedereen moet juist zijn schouders eronder zetten.

Om dit op te lossen moet de politiek daar wel verantwoordelijkheid innemen. De taal die Kuzu en Eerdmans gebruiken is niet gepast, het gaat niet om schreeuwen maar om doen.

Na decennia van tegenwind gaat het eindelijk een beetje goed met de stad, mensen willen hier blijven en willen wat van deze stad gaan maken. Dan moeten we die kans niet verprutsen door platte identiteitspolitiek van uitersten.

 

Veel mensen zullen zeggen dat de verandering die Rotterdam de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is ontstaan door Leefbaar?

Ja dat is zeker waar, Leefbaar heeft veel goede dingen gedaan nadat de stad decennia lang door de PvdA met de mantel der liefde is bestuurd. Dat werkte niet, zeker niet bij een stad zoals Rotterdam. Leefbaar heeft veel goede dingen gedaan, maar nu weten ze het niet meer. Ze zijn goed geweest in de periode waarin ze echt die multiculturele problemen moesten aanpakken, maar nu is het gewoon een ordinaire partij die onderling ruzie maakt en gewoon niet meer weet hoe het met de stad verder moet. Leefbaar is goed geweest in de afgelopen paar jaar, maar er zit nu niks meer in die partij.

 

Is dat ook wat jullie onderscheid?

Absoluut, wij zijn een partij die kiest voor de toekomst van de stad. Wij zijn een partij van nuchtere doenpolitiek. Niet een politiek van schreeuwen en kijken hoeveel krantenkoppen je kunt halen, maar een poltiiek van nuchtere praktische oplossingen die misschien niet altijd in de krant komen. Maar daar moet het ook niet om gaan.

 

Als laatste onderdeel van dit interview stellen wij één vraag en is het de bedoeling dat je met één woord antwoord:

Favoriete politicus

Nederland: Wim Kok

Buitenland: Bill Clinton

Studenten

UB

Globalisering

Kansen

Duurzaamheid

Belangrijk

Rotterdam

Gers


Discussie