Belastingtrucjes om vrouwen meer kinderen te laten krijgen

door:
Tot 1957 verloor een vrouw die ging trouwen haar baan en kreeg de man zeggenschap over haar bezit. De meeste vrouwen werden dan full-time huisvrouw en waren financieel afhankelijk van hun man. Er was een strikte verdeling in het huishouden, de man verdiende het geld en de vrouw zorgde voor de kinderen. Tegenwoordig werken vrouwen veel meer dan voorheen. Waar dat in 1969 nog maar 31% was is dat percentage nu gestegen naar 61% procent van de vrouwen.[1]De reden dat vrouwen zorg voor de kinderen op de dag van vandaag beter kunnen combineren met werk is omdat meer mannen juist minder zijn gaan werken en ook helpen in het huishouden. In Hongarije wordt echter wel verwacht dat vrouwen veel gaan werken en alles zelf in het huishouden blijven doen. Veel vrouwen kiezen er daardoor voor om bewust niet aan kinderen te beginnen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de bevolkingsgroei. Afgelopen zondag gaf de Hongaarse premier Viktor Orban aan, in zijn jaarlijkse toespraak, hoe hij dit wil oplossen.

Vanuit het communisme werd van vrouwen verwacht dat zij buiten de deur werkten. Zij werden om ideologische redenen ook gestimuleerd om technische kanten op te gaan en zo is het daar dus niet vreemd om een vrouw in een, vanuit onze cultuur gezien, mannensector te zien werken. Vrouwen in Hongarije moesten met betrekking tot werk dus letterlijk hun mannetje staan. Maar de ouderwetse gedachte dat alleen de vrouwen verantwoordelijk zijn voor de kinderen en het huishouden bleef ook bestaan.[2]Terwijl de mannen en vrouwen hier in Nederland een steeds betere verdeling vinden tussen werk en zorg blijven Hongaarse vrouwen de dubbele last houden. Het gevolg hiervan is dat zij steeds minder vaak besluiten kinderen te nemen. Het geboortecijfer in Hongarije lag in 2016 op 1,45 kinderen per vrouw[3]en gemiddeld krijgen vrouwen in Europa 1,6 kinderen. [4]

Het gevolg van dat er te weinig Hongaarse kinderen worden geboren is dat Hongarije kampt met een bevolkingskrimp en vergrijzing. Daarbovenop komt nog dat veel jongeren naar het buitenland gaan met de hoop op een betere toekomst.[5]Dit stimuleert de vergrijzing nog meer en zorgt ook voor andere problemen zoals krakende pensioensystemen en arbeidstekorten op de arbeidsmarkt. Als er geen actie wordt ondernomen blijkt er uit berekeningen dat er over 35 jaar over de helft van de Hongaren een pensioengerechtigde leeftijd zal hebben. [6]

Viktor Orban, de rechts-nationalistische premier van Hongarije, heeft van demografie zijn topprioriteit gemaakt en in zijn toespraak van afgelopen zondag aangekondigd hoe hij dit probleem wil gaan aanpakken. Om zijn standpunten en gedachtes beter te kunnen plaatsen is het goed om in het achterhoofd te houden dat hij een groot voorstander is van het veiligstellen van christelijke wortels in Europa en een tegenstander van een gemengde samenleving. 

Een manier hoe hij de bevolkingskrimp dus in ieder geval niet wil oplossen is met de hand van immigratie. Zo had hij in 2016 al een hek aan de grens met Servië gebouwd om immigratie tegen te houden en verwerpt hij de EU-quota voor het opnemen van vluchtelingen.[7]Zo zei hij zondag ook:  “het gaat ons niet om de aantallen, wat wij nodig hebben, het zijn Hongaarse kinderen. Voor ons betekent immigratie overgave”. Hij beloofde het probleem op te lossen, zonder dat immigratie daar een grote rol in zal spelen. Immigratie is volgens hem niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen daarentegen wel.  Geciteerd: ‘’We hebben Hongaarse kinderen nodig”.

Viktor Orban vindt dat de oplossing voor het probleem is dat vrouwen meer kinderen moeten baren. Door middel van propaganda worden vrouwen onder druk gezet om het als hun morele plicht te zien om minimaal drie of vier kinderen te krijgen. Hij zegt dat het land op dit moment voor de vraag staat of er een Hongaarse toekomst zal zijn en of de Hongaarse natie biologisch en in aantallen zal overleven. De reden die erachter zit heeft te maken met het behouden van de Hongaarse identitiet, net zoals de maatregelen die hij had getroffen om immigratie tegen te gaan. 

In zijn toespraak kondigde Orban aan de volgende maatregelen te willen nemen. Ten eerste, krijgt elke vrouw onder de veertig jaar, die voor het eerst trouwt, de mogelijkheid op een lening van 10 miljoen forint af te sluiten. Dit is omgerekend ruim 31.000 euro. Deze lening bevat dan veel meer gunstigere voorwaarden dan reguliere leningen. Als een vrouw een of twee kinderen heeft mag zij namelijk langer doen over de terugbetaling van de lening en zodra de vrouw drie of meer kinderen krijgt zal de lening worden kwijtgescholden. Ten tweede beloofde de premier dat moeders met minimaal vier kinderen nooit meer inkomstenbelasting hoeven te betalen. Ten derde kunnen gezinnen met drie of meer kinderen subsidie krijgen voor het kopen van een grote auto. [8]

Kortom kiezen veel Hongaarse vrouwen er vooralsnog voor geen kinderen te nemen. Dit leidt tot ernstige problemen in de bevolkingsgroei. De premier van Hongarije ziet dit probleem bestrijden als een van topprioriteiten. Door zijn rechts-nationalistische kijk wil hij dit vooral doen met zo min mogelijk hulp van immigratie en zoveel mogelijk door het eigen volk groter maken. Het is afwachten en toezien of deze maatregelen in de praktijk zullen leiden tot een oplossing voor het probleem en zullen werken zoals hij wilt. 

 

[1]Centraal bureau van statistiek. (2014, september 3). Hoe verdelen vrouw en man, werk zorg en invloed. Centraal bureau voor de statistiek. 

[3]Freek Willemns. (2019, februari 11). Hongaarse premier Orban wil belastingvoordelen voor vrouwen die 4 of meer kinderen krijgen. Vrt NWS.

[4]Eurostat. (2018, April 25). Geboortecijfers in Nederland en Europa. Baby!wereld

[5]Roeland Termote. (2018, september 21). Demografische paniek is in Oost-Europa ‘zwaar onderschatte politieke factor’. NRC.nl.

[6]Erzsó Alföldy. (2018, juni 17. Hongaarse vrouwen moeten meer baren, maar maatregelen om hen te ontlasten blijven uit. De volkskrant.

[7]Emilie van Outeren. (2019, februari 11). Orban haalt uit naar gemengde bevolking en wil meer Hongaarse kinderen. NRC.nl.

[8]E.J. (2019, februari 12). VIDEO: Delen uit de “State of the Union” 2019 van Viktor Orbán (Engels ondertiteld). Wordpress.