Breaking: Hoge Raad verwerpt cassatie van de staat in het Urgenda-proces

Den Haag - In 2015 stapte Stichting Urgenda, een organisatie die zich inzet om Nederland sneller duurzaam te maken, naar de rechtbank omdat de Nederlandse staat te weinig zou doen om de uitstoot van onder andere CO₂ te verminderen. De rechtbank in eerste aanleg gaf Urgenda gelijk. Ook in hoger beroep bleef de omstreden uitspraak in stand. De Nederlandse staat ging in cassatie en vandaag deed de Hoge Raad uitspraak.

Het gerechtshof is van mening dat het nemen van klimaatregelingen behoren tot de zorgplicht van de overheid. De Nederlandse staat ging echter ruim een jaar geleden in cassatie, omdat het vond dat de uitspraak van het gerechtshof haar beleidsvrijheid te veel zou beperken. Volgens de staat gaat het om een politieke aangelegenheid en is de rechter niet bevoegd om dit soort uitspraken te doen. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) heeft aangegeven dat de staat het niet oneens is met de inhoud van de uitspraak, maar van de hoogste rechterlijke instantie wil weten of de rechter op de stoel van de staat mag zitten.

"Opwarming van de aarde is geen politiek debat, maar een hard feit."
De Hoge Raad oordeelt dat de Nederlandse staat echt actie moet ondernemen. De uitspraak houdt in dat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met tenminste 25% moet verminderen ten opzichte van het ijkjaar 1990. De Hoge Raad motiveert zijn uitspraak door aan te geven dat geen actie ondernemen mensenrechten van alle burgers in Nederland zou schenden.

Urgenda-doel wordt serieus genomen
Minister Wiebes heeft afgelopen dinsdag in een Kamerdebat nog aangegeven het Urgenda-doel heel serieus te nemen. Het kabinet zal er alles aan doen om zich aan de uitspraak te houden. Of het mogelijk is om de doelstellingen in een krap jaar te behalen, moet nog worden bezien. Ook is het niet duidelijk wat er gaat gebeuren als de Nederlandse staat deze doelen niet behaald. In de vordering van Urgenda is namelijk geen schadevergoeding of dwangsom geƫist.