Dit was 2017-2018: een nieuw jasje

door:

Beste/geachte/lieve lezer,

Tijdloos. Het was het overkoepelende thema van het elfde lustrum van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Voor Fiat Justitia had dit thema een speciale betekenis, het luidde namelijk het begin in van een nieuw tijdperk in haar geschiedenis. Het was daarmee het einde van iets moois, maar het begin van misschien wel iets veel beters.

Een jaar met een duidelijk doel: de laatste papieren FJ

Aan het begin van dit collegejaar kwamen wij als commissie bij elkaar en begon het traditionele snuffelrondje om het eerste ijs te breken. Eigenlijk was er niet echt tijd voor, want het jaar begon en dus ook een nieuwe uitdaging: de overgang van papier en digitaal naar een volledig digitale Fiat Justitia, waarmee wij trachten met de tijd mee te gaan. Kortom, één laatste papieren druk waarbij we zouden proberen alles uit te kast te halen. Dat is gelukt: veel spraakmakende namen uit de juridische wereld zijn bereid geweest een bijdrage te leveren aan de laatste papieren Fiat Justitia. Verder is het blad op prachtige wijze aangevuld door artikelen van onze eigen redactie, strips en een uitgebreide quiz. Wij zijn als redactie dan ook meer dan trots op het behaalde resultaat, hetgeen wij “later” nog altijd met trots naar kunnen terugverwijzen.

De gemeenteraadsverkiezingen: wie wint de zwevende student voor zich?

De Fiat Justitia moet dus mee met de tijd, waarmee een belangrijke vraag naar voren kwam: hoe kunnen wij beter aansluiten bij de interesses van studenten? Er waren tientallen ideeën, maar een concreet plan met een zekere slagingskans was toch lastiger te bedenken dan we aanvankelijk dachten. Gelukkig werden wij een handje geholpen door ons politieke systeem, want er kwamen weer verkiezingen aan. De gemeenteraadsverkiezingen waren een perfect moment om de studenten te binden door een onderwerp aan te snijden waar zij wel degelijk belang bij hebben. Een week lang publiceerden wij, in samenwerking met Erasmus Magazine, interviews van verschillende lijstrekkers uit Rotterdam die zich uitspraken over relevante onderwerpen voor studenten en jonge inwoners.  Het bleek een groot succes, iets wat dus zeker een vervolg verdient bij toekomstige verkiezingen.

De nieuwe site: mee veranderen met onze studievereniging

Het zal de trouwe en sporadische lezer niet zijn ontgaan: de geplande veranderingen waren het ideale moment om ook vol in te zetten op het digitale platform. Nu de papieren Fiat Justitia verdwijnt zal al het bereik vanuit de digitale hoek moeten komen. Dit jaar zijn op sociale media verschillende kleine onderzoeken gedaan vanuit de commissie en het JFR bestuur naar de bereikbaarheid van de artikelen. Het heeft tot inzichten geleid die de komende jaren ervoor moeten zorgen dat Fiat Justitia zich kan gaan neerzetten als een toonaangevend platform voor studenten, door studenten.

De grootste verandering en ontwikkeling was voornamelijk nodig bij de basis. Na vele besprekingen, kopjes koffie en de (on)nodige frustratie kwam er dan toch op 16 februari 2018 een spiksplinternieuwe site online. Zo ging ook Fiat mee met de tijd en alle bijkomende ontwikkelingen. De bedoeling was om mee te gaan met nieuwe huisstijl van de JFR, welke wij met open armen hebben verwelkomd. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat alle kinderziektes op het moment van schrijven verholpen zijn, maar kunnen natuurlijk niets beloven. Gelukkig hebben wij door veel feedback van buitenaf zoveel mogelijk kunnen verhelpen en verbeteren, maar zullen wij altijd blijven kijken hoe het beter kan. Laat dat ons dan ook zeker weten!

Twee maal per week een artikel: een stressbron voor de voorzitster

Ondanks alle grote veranderingen en de projecten is en blijft het streven van Fiat Justitia dat wij minstens twee maal per week, ongeacht weer, wind, festivals, bier en de occasionele universitaire verplichtingen, een artikel te publiceren. Het was voor iedereen wel eens lastig om zich hieraan te houden. Gelukkig hadden wij altijd onze fanatieke voorzitster om ons toch even op een “vriendelijke” toon duidelijk te maken dat er geen Fiat Justitia is zonder artikelen. Ik zal vanaf mijn schrijfstoel dan maar alvast, onder voorbehoud natuurlijk, namens  de gehele commissie Eva Kooreman bedanken voor haar onvermoeibare inzet voor Fiat Justitia. Of je volgend jaar nogmaals deze functie zal bekleden komen wij zo snel mogelijk te weten, maar ongeacht de uitkomst van de gesprekken komende weken denk ik dat ik namens de hele commissie spreek als ik zeg dat je met trots mag terugkijken op het voorzitterschap. Al kan je niet ontkennen dat jouw trouwe schrijvers de fundatie hebben gelegd voor dit succesvolle jaar, toch?

Maar goed, de artikelen dan, want zonder artikelen dus geen Fiat: welke sprongen er dit jaar bovenuit? Statistisch gezien lijken er drie artikelen toch met kop en schouders boven de rest uit te steken.  12 oktober 2017 was daar de eerste “viral” voor Fiat Justitia begrippen. Marijn Roelandt wist met een artikel over cybercrime toch maar eens even de vinger op de zere plek te leggen als het gaat om onze achterstand op het gebied van veiligheid op de digitale snelweg die internet heet.[1]

Die vinger op de zere plek leggen bleek een gouden formule te zijn. Twee weken later, op 26 oktober, kaartte Melanie Braemer aan hoe het gesteld is met ons hoger onderwijs en de geforceerde innovaties die lijken te worden doorgevoerd.[2]Het artikel belichtte een ontwikkeling die bij veel Nederlandse studenten afschuw opwekt: het toenemende Engelstalig onderwijs. Wees gerust, Melanie zette uiteen waarom dit hoe dan ook in de kiem gesmoord zal worden, waarmee zij de onderbuikgevoelens van vele studenten wist de bedaren. Iets wat zij overigens afgelopen maand nogmaals deed, maar toen over het gevreesde nominaal studeren als bindend studieadvies.[3]

En de dagelijkse studentenproblematiek? Ook die werd aangekaart. Jaap Tamse legde begin dit jaar een kleine handleiding, of schriftelijkbewustwording, neer voor de student die tijdens nieuwjaarsnacht misschien wel iets doms hebben gedaan wat op beeld was vastgelegd. Al dan niet of hij of zij iets te diep in het glaasje had gekeken. Korte samenvatting: denk goed na voordat je iets doet in een club of op een festival, hoe langer het op internet komt te staan, hoe langer het vaak duurt het er ook weer vanaf te krijgen.[4]

2018-2019: volledig digitaal en een nieuwe redactie

Het zal wennen worden, maar volgend jaar zal Fiat Justitia volledig digitaal zijn. Wat betekent dat? Meer ruimte voor verschillende projecten door het jaar heen, maar ook uitgebreidere reportages en interviews. Er is veel ruimte voor inspiratie en goede plannen, dus maak deze kenbaar of sluit je aan! Ook volgend jaar is de redactie weer opzoek naar nieuw schrijf- en onderzoekstalent. Wat krijg je ervoor terug? Gezellige etentjes en borrels met de commissie samen en bij de JFR, maar ook de kans om met grote namen in contact te komen waar misschien wel meer uit voort kan komen. Het is verschillende redactieleden in het verleden al gelukt, dus waarom jou niet?

Namens de gehele redactie wil ik alvast alle lezers van dit jaar bedanken voor hun loyaliteit, ook toen het door de veranderingen allemaal wat minder soepel verliep. Volgend jaar hopen wij als Fiat Justitia met een (gedeeltelijk) nieuwe redactie het nieuwe format optimaal te presenteren en gebruiken om zo nog beter bij ons publiek aan te sluiten. De komende weken zullen er nog zeker artikelen verschijnen, waarna er een korte zomerstop zal volgen. Volgend collegejaar zijn wij terug met een vernieuwde Fiat Justitia. Om maar even in de stijl van het lustrumthema te blijven: het is noch een begin, noch een eind. Het is oude bekende Fiat Justitia, maar dan in een nieuw jasje.

Namens de gehele redactiecommissie van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (Sarab Zainel (verantwoordelijk bestuurslid JFR), Jaap Tamse, Sander Oomes, Eva Kooreman (commissievoorzitter), Martijn Kuijvenhoven, Saskia van den Berg, Melanie Braemer en Anastasiya Lutsenko, Marijn Roelandt, Emre Arslan, Monika Verheul en  Sureyya Soycicek),

Sina Wulder


Discussie