Eerste Kamer beslist over het Boerkaverbod

door:
De laatste jaren kwam in het nieuws vaak het controversiĆ«le onderwerp “boerkaverbod” voor. Denk bijvoorbeeld aan de grote media aandacht die er in 2016 was, toen politieagenten in Frankrijk een moslimse vrouw dwongen haar boerka uit te doen en een boete gaven, omdat er een boerkaverbod op onder meer de stranden van Frankrijk waren[1]. In verschillende Europese landen bestaat er nu dan ook een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Komt er vanaf vandaag ook een boerkaverbod in Nederland?

Wat is het boerkaverbod?

Er ligt een wetsvoorstel dat gezichtsbedekkende kleding verbiedt in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Onder gezichtsbedekkende kleding valt kleding die het gezicht geheel of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn. Er worden enkele uitzonderingen op dit verbod toegelaten. Het verbod geldt niet, indien het dragen van deze kleding noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid, noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit. [2]

Eerst werd er gedacht dat er geen wettelijke basis gevonden kon worden gevonden voor een boerkaverbod. In 2006 gaf Rita Verdonk aan dat er wel degelijk wettelijk gronden voor het boerkaverbod gebruikt konden worden. Een van die wettelijke grondslagen kan bijvoorbeeld art. 6 lid 2 Grondwet zijn “De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”[3]

Voorstanders van het verbod

Voorstanders van het verbod beargumenteren dat dit verbod er moet komen voor een maatschappelijk belang. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt dat men het gevoel van sociale veiligheid wil ervaren. Dat is met name het geval wanneer mensen op bepaalde plekken het onplezierig vinden als ze de ander niet in het gezicht kunnen zien. Dat belemmert volgens Ollongren de communicatie. De minister zei in het debat dat het niet gaat om een groot aantal nikab- en boerkadraagsters,"Maar er moet wel een norm worden gesteld. Uniformiteit en duidelijkheid worden met dit wetsvoorstel bevorderd." Voorstanders kijken dus hoofdzakelijk naar de openbare veiligheid.

Het verbod gaat daarom gelden in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Een algeheel verbod is volgens Ollongren "niet verdedigbaar, omdat mensen nog altijd de vrijheid hebben om zich te kleden zoals zij willen".[4]

Een boerka en een nikab zouden de betrokkene vrijwel onherkenbaar maken en kan er makkelijk misbruik van worden gemaakt Misdadigers kunnen zo de identificatie bemoeilijken. Je weet gewoonweg nooit wie eronder zit. Hoe moet bijvoorbeeld een winkelmedewerker bij diefstal een boerkadraagster identificeren, daarbij staan we bivakmutsen ook niet toe.

Andere argumenten zouden kunnen zijn dat het de communicatie verhinderd. De achterliggende gedachte is dat goede dienstverlening gebaseerd is op communicatie en dat men daarvoor elkaars gelaatsuitdrukkingen moet kunnen zien, wat dus niet kan met gezichtsbedekkende kleding.

Ook zijn voorargumenten dat het vrouw-onterend zou zijn en de segregatie tussen autochtonen en allochtonen vergroot. 

Tegenstanders van het verbod

Tegenstanders van het verbod beargumenteren dat dit verbod vrijheid van godsdienst en uitingsvrijheid aantast.

Een boerka zou juist een vorm van vrijheid zijn en niet vrouw-onterend. Een vrouw die anders het huis niet uit zou mogen mag het met een boerka wel. Ook dragen veel vrouwen het vrijwillig en uit geloofsovertuiging. Een verbod tast de vrijheid van godsdienst aan. Het is het begin van het terugdringen van alle religie uit het openbare leven.

Daarbij komt nog dat boerka’s Nederland nog nauwelijks worden gedragen. Een verbod zou de moslimgemeenschap slechts nieuwe frustraties bezorgen.[5]

Ook stellen tegenstanders dat het vooral om symboolpolitiek zou gaan. Tegenstanders vinden dat het vooral duidelijk maakt dat de meerderheid makkelijk zijn wil kan opleggen jegens een kleine religieuze minderheid, zelfs als daardoor grondrechten geschonden worden. [6]

Uitslag van het wetsvoorstel

Er zijn veel kanten om tegen dit wetsvoorstel aan te kijken en het blijft een onderwerp waarbij men het waarschijnlijk nooit volledig eens zal zijn met elkaar. Dit wetsvoorstel is door de Tweede Kamer op 29 november 2016 al aangenomen. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 12 juni 2018 en gisteren zouden de stemmingen op het wetsvoorstel en motie plaatsvinden. de stemming is echter uitgesteld tot volgende week omdat de senaatsfractie van de SP om uitstel heeft gevraagd om een motie te kunnen indienen.[7] Wat de uitkomst ook zal zijn denk ik dat het voor velen het gespreksonderwerp van de dag zal vormen.

 


Tags

wetsvoorstel boerkaverbod minister Ollongren

Discussie