Female empowerment: emancipatie op de werkvloer

door:
Dat mannen en vrouwen eindelijk gelijk worden behandeld op de werkvloer is iets wat de 21e eeuw typeert. Maar niet volgens het Nationaal Salaris Onderzoek van weekblad Intermediair en de Nyenrode business universiteit. De verschillen die uit de onderzoeken blijken zijn aanzienlijk te noemen.

Vrouwen jonger dan 36 jaar verdienen gemiddeld 1.421 euro minder dan mannen. Die salariskloof wordt naar mate de vrouwen ouder worden groter: vrouwen boven de 35 jaar verdienen per jaar namelijk gemiddeld 3.662 euro minder dan mannen. Tel daarbij op dat mannen vaker een vast contract hebben dan vrouwen (73,7 procent tegenover 66,1 procent) en het beeld van een ongelijkwaardige werkvloer is rond.

 

Noemenswaardig is wel dat dit verschil niet geheel onverklaarbaar is. Het valt ten eerste te wijten aan het feit dat vrouwen sneller tevreden zijn over hun salaris dan mannen, aldus

Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie en mede-opsteller van het onderzoek. ‘Vrouwen willen graag eerst de baan en beginnen dan pas met onderhandelen. Het probleem is dat ze dan te laat zijn […]. Vrouwen denken vaak dat hard werken automatisch wordt verrekend in hun salaris. Zij denken sneller dat hun inspanningen wel worden gezien en daarmee ook beloond.’ Onderzoeker Garikai van Weydom van het weekblad Intermediair meent deze snellere tevredenheid te kunnen verklaren. Mannen zien de primaire arbeidsvoorwaarden namelijk als het belangrijkste aspect aan een werkgever. Bij vrouwen daarentegen staat de balans tussen werk en privĂ© op de eerste plaats.

 

Het salaris van vrouwen verschilt ook ten opzichte van dat van mannen omdat het werk van vrouwen vaker een tijd stil komt te liggen door familieomstandigheden, bijvoorbeeld het krijgen van een kind. Van de vrouwen in het onderzoek legde maar liefst 34 procent het werk stil vanwege familieomstandigheden, tegenover slechts 3 procent van de mannen. Hierdoor zitten vrouwen dus relatief korter op de arbeidsmarkt dan mannen. Ook dit verschil in ervaring zou als een verklaring kunnen dienen voor het loonverschil. Jongeren die net toetreden tot de arbeidsmarkt krijgen immers, juist omdat ze weinig tot geen ervaring hebben, minder betaald voor hetzelfde werk en ook dit wordt geaccepteerd. Hoewel vrouw en man dus doorgaans samen een kind krijgen, heeft dat uiteindelijk alleen een negatief effect op het salaris van de vrouw.

 

Wet gelijke beloning mannen en vrouwen

Op 6 maart 2018 presenteerden de PvdA, de SP, GroenLinks en 50PLUS een voorontwerp voor de Wet gelijke beloning voor vrouwen en mannen. Werknemers zouden, indien de wet wordt aangenomen, de salarissen van collega’s met een vergelijkbare functie op kunnen vragen. De bedrijven worden dan ook geacht een stuk transparanter te zijn dan nu het geval is. Ook moeten bedrijven met meer dan 50 werknemers aantonen dat zijn mannen en vrouwen gelijk belonen. Er moet een certificeringsstelsel komen, waarbij bedrijven elke drie jaar cijfers over het salaris van werknemers moeten tonen. Blijft dit uit, dan kan er een dwangsom worden opgelegd door de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Ook de FNV, de grootste vakbond van Nederland, steunt het initiatief Wet gelijke beloning voor mannen en vrouwen. ‘Als deze wet praktijk wordt, is dat een flinke stap in het aanpakken van ongelijke beloning. 100 jaar nadat de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd verkozen, 70 jaar nadat vrouwen na hun huwelijk moesten stoppen met werken en ruim 40 jaar na het wettelijke verbod op ongelijke beloning, is dat geen dag te vroeg’, aldus Kitty de Jong, vice-voorzitter van de FNV.

 

Bronnen:


Discussie