Gênante foto op het internet na een feestje? Wat kan je hier tegen doen?

door:
Het is het doemscenario na een avondje flink doorzakken. Je opent facebook op je mobiel en ziet dat de foto’s van het feestje van gisteravond wat minder goed zijn uitgepakt dan dat je hoopte. Daar sta je dan met één oog halfdicht en vier biervlekken op je shirt. Er valt echter weinig meer aan te doen. Een mailtje naar de desbetreffende club doet soms nog wonderen, maar vaak sta je met die foto vereeuwigd op het internet. Maar wat zijn jouw rechten eigenlijk met betrekking tot deze foto?

Bij het maken van een foto heb je twee partijen: de fotograaf die eventueel auteursrecht heeft over de gemaakte foto en de geportretteerde(n) die portretrecht heeft. Maar wanneer heb je precies portretrecht over een foto? Het gaat erom dat jij herkenbaar in beeld bent. Een foto met een zwart balkje voor je ogen is al voldoende omdat het dan gaat om een herkenbaar karikatuur. Ook als uit de context van de foto kan worden afgeleid dat jij op de foto staat, geldt het als een portret. Kortom, als mensen jou in de foto kunnen herkennen, heb jij portretrecht over die foto.

Binnen het portretrecht wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee situaties, namelijk: een niet in opdracht gemaakt portret en een in opdracht gemaakt portret. Dit onderscheid is van belang voor de geldende regels.

Bij een portret dat niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt, kan de geportretteerde openbaarmaking van zijn portret tegenaan. Hij moet hiervoor een redelijk belang aanvoeren. Hierbij moet er aan argumenten aangaande de privacy of commerciële doeleinden van de geportretteerde worden gedacht. De persoonlijke levenssfeer van de geportretteerde moet eerbiedigt worden. De rechter zou in zo’n geval een afweging moeten maken tussen vrijheid van meningsuiting en het schenden van het portretrecht. Met betrekking tot de commerciële doeleinden van foto’s zou de geportretteerde eventueel zelf nog geld willen verdienen met de gemaakte foto. In dit geval is het een schending van het portretrecht om deze foto’s te publiceren. Het gaat bij dit soort zaken vaak om beroemdheden tegen de paparazzi. Een fotograaf heeft geen auteursrecht over een portret die hij niet in opdracht van de geportretteerde heeft gemaakt.

Bij een portret die wel in opdracht is gemaakt heeft een fotograaf auteursrecht. Als een derde het portret wilt openbaren, moet hij dus toestemming vragen aan de fotograaf en de geportretteerde(n). Als de fotograaf het portret wilt openbaren moet hij toestemming vragen aan alle geportretteerden.

Deze toestemming kan echter ook impliciet gegeven worden. Als jij op een feestje rondloopt waar de hele avond foto’s worden gemaakt en jij ‘poseert’ daar voor een foto, dan betekent dit dat jij toestemming hebt gegeven ongeacht wat jij vindt van de foto die de volgende dag op het internet verschijnt. Kortom, je kan niks tegen deze foto meer doen.

Hoe zit het dan met foto’s die je zelf op social media plaatst en zodoende op een andere site terecht komt? In principe heb jij auteursrecht over de foto’s die je zelf maakt en publiceert. Echter, als je bijvoorbeeld een foto uploadt naar facebook, ga je akkoord met algemene voorwaarden die stellen dat facebook jouw foto’s zou mogen gebruiken voor bijvoorbeeld advertenties. Op die manier raak je het portret- en auteursrecht over deze foto’s snel kwijt aan grote social media platforms.

Tot slot, stel jij bent van mening dat je portretrecht is geschonden. Wat doe je dan? Je kan een sommotiebrief schrijven waarin je schadevergoeding eist of je kunt een kort geding aanspannen bij de rechter wegens het schenden van jouw portretrecht. Tegen gênante foto’s genomen door een fotograaf tijdens het uitgaan, valt echter weinig te doen.

 


Discussie