Israël: ‘Dit is niet Eritrea of Sudan! Dit is ons land!’

door:
Dit is een van de uitspraken die is gedaan door een van de coalitie leiders in Israël. Vorig jaar waren er velen demonstraties op straat door de Israëliërs, omdat zij alle niet-joodse asielzoekers en immigranten terug willen sturen naar hun eigen land. Een van de leden van het parlement (Michael Ben-Ari) gaf aan dat zij een eigen land hebben waar zij heen kunnen en dat elk ander land hetzelfde zou doen als Israël. Hij is van mening dat Israël een immigrantenland wordt en dat het einde van Israël zal betekenen. Dit is volgens hem bedreigend, omdat het dan geen Joodse staat meer zal zijn. Momenteel zijn er ongeveer 60.000 immigranten in Israël, die voor het merendeel islamitisch of christelijk zijn. Om deze redenen is er een vijandige oorlog begonnen tegen de asielzoekers in Israël.

De Minister van Binnenlandse zaken gaf in 2012 al aan voor nieuwe juridische maatregelen te zorgen tegen de ‘zwarte asielzoekers’. In januari 2012 werd de Wet op de Preventie van Infiltratie aangenomen. Het ging hierbij om een amendement op een wet uit 1954, die was bedoeld om infiltratie van ‘terroristen’ uit buurlanden tegen te gaan. Door middel van het amendement werd deze wet ook van toepassing op asielzoekers. In het Anti-infiltratiewet was bepaald dat asielzoekers uit het buitenland zonder vorm van proces opgesloten kunnen worden voor maximaal 3 jaar.

Afgelopen maand is door het Israëlische hooggerechtshof het amendement ongeldig verklaard, omdat het recht op vrijheid geweld aandoet en strijdig is met de Israëlische basiswet. Echter bepaald een overweging in de uitspraak wel dat als de emigratie zal toenemen, dan zal de zaak opnieuw worden bekeken.

Er zijn al een aantal maatregelen genomen om de emigratie tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een hoog hek langs de grens tussen Egypte en Israël, zodat de route van de vluchtelingen wordt belemmerd. Tevens is er in Israël al een speciale gevangenis gebouwd voor asielzoekers, namelijk de Saharonim gevangenis. Dit was een bouw van faciliteiten om duizenden mensen te kunnen opsluiten en werd gezien als oplossing. Sommige regeringleiders gaven namelijk aan dat zij het liefst alle asielzoekers daarheen willen deporteren, zodat zij niet meer voor overlast kunnen zorgen. Hieronder heb ik een paar uitspraken opgesomd van coalitieleden en de bevolking:
- ‘Sudanezen is een kanker in ons lichaam’;
- ‘Het belangrijkste is de infiltranten uit ons land te halen en Israël te beschermen als Joodse
staat’;
- ‘Drive out all the inhabitants of the land and destroy all their statues and destroy all their
images and destroy all their altars’.

Daarnaast hebben rabbijnen aangegeven dat het verboden is als Jood huizen en appartementen te verhuren aan niet-joden. Hierdoor is het onmogelijk voor velen immigranten een leven op te bouwen, omdat zij geen onderdak kunnen vinden. Momenteel zitten er ongeveer 1750 asielzoekers (van de ong. 60.000) vast in het Sahanorim gevangenis, die vorig jaar zijn opgepakt door het inwerking treden van het amendement. Door de uitspraak van Israëlisch hooggerechtshof zullen hun zaken binnen 90 dagen worden herzien. De uitspraak zorgde voor protestdemonstraties, die kort inhouden: schreeuwen dat Israël alleen voor Joden is en dat alle zwarten weg moeten. Tevens kan je als ‘zwarte’ asielzoeker beter niet buiten zijn tijdens zo een demonstratie, als je leven je lief is…