Kan ik nog van blauw bloed worden?

door:
Iedereen zou wel van blauw bloed willen zijn. Zou het niet heerlijk zijn om de titel van ridder, baron, markies of ‘gewoon’ jonkheer te kunnen zetten voor je naam? De rest van je leven de vraag te krijgen “dus jij bent van adel?”. Of heb jij een dubbele achternaam en gaan er verhalen in de familiegeschiedenis rond over vermeend adeldom? Dan heb ik hier alvast een kleine spoileralert: het is zeer, zeer maar dan ook echt zeer onwaarschijnlijk dat je nog van adel kunt worden voor zover je het niet nu al van adel bent.

Uit een telling uit 2000 van het Nederlandse adelboek (jaargang 75-88) en andere documenten blijkt dat er meer dan 290 adellijke families zijn in Nederland.[1] Dit zijn families met namen als Bourbon de Parme, Schimmelpenninck, Van Zuylen van Nijlevelt. Allemaal best wel klinkende namen die je niet overal hoe hoort. Jouw achternaam past daar waarschijnlijk niet tussen en zal daar ook niet tussenkomen.

In Nederland is er een wettelijke basis waarmee het adeldom beschermd wordt. Dat is negen artikelen tellende wet die de Wet op de Adeldom heet. Volgens artikel 1 wordt Adeldom verleend bij Koninklijk Besluit. Deze verlening kan geschieden door verheffing, inlijving of erkenning.[2] Verheffing kan alleen plaatsvinden ten aanzien van leden van het koninklijk huis en voormalige leden daarvan. Inlijving houdt in dat een persoon het adeldom al heeft verkregen in buitenland, en een verzoek tot verheffing gelijktijdig indient met zijn: verzoek tot Nederlanderschap, verklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap door optie of samen met het bereiken van de leeftijd van meerderjarigheid indien zijn vader het Nederlanderschap niet van rechtswege heeft verkregen. Erkenning is de laatste variant van verlening, om hiervoor in aanmerking te komen moet jouw familie onderdeel zijn van de inheemse Adel van voor 1795.

Volgens artikel 6 van de Wet op de Adeldom is er een Hoge Raad van Adel. De taak van deze Hoge Raad is de Minister te informeren over verzoeken tot Adeldom.

Maar wat krijg je nu, mocht je onverwachts toch aan één van voornoemde voorwaarden voldoen? Tegenwoordig krijg je in vergelijking met vroeger niet zo heel veel meer. Volgens artikel 5 verkrijg je het recht dat de overheid verplicht is om op alle officiële documenten de Adellijke titulatuur te vermelden maar de status van Adel heeft betere tijden gekend. Zo verkreeg men tot 1923 als edelman het exclusieve jachtrecht in de gehele provincie waar hij woonachtig was en tot aan 1850 waren ridderschappen kiescolleges voor het parlement.[3] Dan valt een enkele vermelding op een officieel document dus nog mee.

Mocht je nu toch bij jezelf denken: “ja wat maakt het uit, ik zet gewoon jonkheer voor mijn naam”. Dan zou ik zeggen ‘bezint eer ge begint’, want het voeren van een Nederlandse adellijke titel zonder daartoe gerechtigd te zijn, levert een overtreding op volgens artikel 435 onder 1 Wetboek van Strafrecht.


[1]Jhr. T. Von Bönninghausen, Ruim 290 Nederlandse adellijke geslachten, oudeadel.nl

[2] Artikel 2 Wet op de Adeldom

[3] E.J. Wolleswinkel, Adelsrecht en Naamrecht, Wolters Kluwer: tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 17 september 2013. 


Tags

Blauw Adeldom blauwbloed

Discussie