Kandidaten verkiezingen faculteitsraad ESL

door:
Vanaf deze week is het mogelijk te stemmen voor de verkiezingen van de Faculteitsraad van de ESL. Mocht je er nog niet uit zijn welke kandidaat bij jouw past, dan is hier een overzicht van de kandidaten.

Rivver van der Vlist

Mijn naam is Rivver van der Vlist en ik heb me verkiesbaar gesteld voor de faculteitsraad van ESL. Ik ben 21 jaar oud, derdejaars bachelorstudent en woon nu anderhalf jaar in Rotterdam. Ik tap met regelmaat in de campuskroeg In De Smitse, en ben lid van de Actieve Ledencommissie van de JFR. Naast dat ik al enige (niet altijd plezierige) ervaringen heb gehad met ESL gedurende mijn drie jaar als rechtenstudent, vind ik het belangrijk dat er een afgevaardigde van de JFR in de faculteitsraad het belang van de JFR laat meewegen in beslissingen. Na drie jaar actief lid van de vereniging te zijn geweest denk ik het belang van de vereniging op de juiste wijze te kunnen betrekken in de besluitvorming. Ik vind dat elke student, ongeacht cijfers of ambities, gehoord moet worden. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om in de kleine marge die ons geboden wordt toch invloed uit te oefenen in het belang van de student. Wat ik meeneem is ervaring, een kritische kijk op beleid, en kennis van de studie en haar organen.

Wie stemt beslist.
Rivver van der Vlis

Naomi Bolk

Mijn naam is Naomi Bolk en ik ben tweedejaars rechtenstudent. Ik stel mij verkiesbaar, omdat ik graag wil helpen onze faculteit op een aantal punten te verbeteren. Zo vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat er tijdens de tentamens voldoende studieplekken beschikbaar zijn. Ook wil ik ervoor zorgen dat studenten de mogelijkheid krijgen voldoendes te kunnen herkansen. Daarnaast vind ik dat iedereen het recht heeft om zijn tentamen gratis te kunnen inzien als het niet schikt om een inzage te kunnen bijwonen. Tevens zijn de tentamens vaak te lang, waardoor studenten vaak in tijdnood komen en hierdoor niet optimaal kunnen presteren. Dit moet veranderen!

Maar ook duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de Erasmus School of Law. Wel eens stil gestaan bij hoeveel bomen er jaarlijks moeten worden gekapt voor alle rechtenstudenten die gedurende het studiejaar alle uitwerkingen van circa 7 pagina’s per werkgroep verplicht geprint dan wel geschreven moeten meenemen?

Mijn doel is om de rechtenstudenten een stem te geven binnen de faculteit, om op deze manier invloed te kunnen uitoefenen op het onderwijs aan de Erasmus School of Law. Ik wil de rechtenstudent weer op nummer één zetten, en daar heb ik jullie hulp hard bij nodig!

 

Daniël Adu

Beste ESL-medestudenten en –medewerkers,

Mijn naam is Daniël Adu, 23 jaar, woonachtig in Den Haag maar afkomstig uit Breda. Ik studeer sinds het najaar van 2016 rechten en daarmee al bijna twee jaar lid van de ESL-gemeenschap. In 2015 heb ik tezamen met twee andere studenten een studievereniging (s.v. BE Adam) opgericht aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als ‘schakel’ tussen de studenten, de medewerkers en het onderwijsbestuur van de HvA heb ik kunnen bijdragen aan besluitvorming over het onderwijs.

In het voorjaar van 2018 is onze faculteit voor de eerste keer sinds de invoering van het PGL-systeem onder een vergrootglas gelegd door een externe partij. Alhoewel die externe partij tevreden heeft geoordeeld over het ESL-systeem, ben ik dat niet. Het Probleem Gestuurd Leren vraagt vanwege zijn bijzondere karakter om voortdurende verbetering. ‘Rendementdenken moet plaats maken voor academische kwaliteit.

Als wellicht uw studentvertegenwoordiger wil ik mijzelf intensief inzetten voor het beter afstemmen van het PGL-systeem, waarbij de inbreng van studenten meer wordt gewaardeerd. Eenzelfde rol heb ik al kunnen uitoefenen voor de Opleidingscommissie voor Rechtsgeleerdheid, met als resultaat dat herkansen van een gecompenseerd cijfer in B3 mogelijk is (zie art. 39 lid 2 OER). Andere onderwerpen waar ik me samen met u op wil focussen:

  • Het herkansen van voldoendes voor een representatieve cijferlijst, met oog op de masterfase en arbeidsmarkt;
  • Meer ruimte voor nevenactiviteiten ter bevordering van de zelfontwikkeling en de positie op de arbeidsmarkt;
  • Transparantie vanuit de Faculteitsraad naar de studenten toe voor meer openbaarheid en participatie.

Mijn ervaring in medezeggenschapsraden en mijn onafhankelijke houding kunnen bijdragen aan een sterke Faculteitsraad. Ik vraag hiervoor slechts uw stem en uw betrokkenheid!


Met alle kandidaten is contact gezocht, niet allen hebben gereageerd, mocht jij ook kandidaat zijn voor de ESL faculteitsraad, maar niet hierin opgenomen zijn. Mail dan in 100 a 200 woorden jouw motivatie en foto naar: [email protected].


 


Discussie

Relevante artikelen