Kortingsactie leidt tot discriminatiekwestie

door:
Een wasstraateigenaar is op de vingers getikt door het Bureau gelijke behandeling Flevoland omdat hij in zijn wasstraat een zogenoemde Ladies Day-actie heeft.[1]Dit houdt in dat vrouwen op woensdag een korting van twee euro krijgen bij het wassen van hun auto. Naar aanleiding van een verzoek van een plaatselijke inwoner heeft het Bureau gelijke behandeling Flevoland deze actie onderzocht en heeft geconstateerd dat de actie een verboden onderscheid vormt naar geslacht.[2]Het bureau geeft als onderbouwing dat sprake is van schending van de wet. Ook noemt het bureau en een aantal uitspraken van het College voor de rechten van de mens (CRM).

Het wettelijk kader waarop wordt gedoeld is de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). In deze wet staan bepalingen die discriminatie moeten beperken. Het Bureau gelijke behandeling Flevoland stelt dat in dit geval sprake is van een verboden direct onderscheid, omdat artikel 7 lid 1 sub a AWGB is geschonden. Hierin staat dat het maken van onderscheid (naar onder andere geslacht) niet is toegestaan bij het aanbieden van diensten, zoals het (laten) wassen van je auto. Het Bureau gelijke behandeling heeft de wasstraateigenaar een drietal opties gegeven: 

●De wasstraat kan stoppen met de Ladies day

●De wasstraateigenaar stapt naar het CRM; 

●Het Bureau gelijke behandeling stapt naar het CRM.

Het Bureau gelijke behandeling beroept zich in de persverklaring ook op eerdere oordelen van het CRM.[1]Het CRM is gevestigd in Utrecht. Indien een vermoeden van discriminatie ontstaat, kun je hier terecht. Bij het CRM kan een misstand anoniem worden gemeld waarna wordt gekeken naar de verdere mogelijkheden tot actie. Ook is er een mogelijkheid om naar aanleiding van een discriminatieklacht te vragen naar een oordeel. Indien een dergelijke procedure wordt gestart, is de melder niet meer anoniem. Het CRM onderzoekt dan de casus en toetst deze aan wetten in het kader van gelijke behandeling, zoals de AWGB. De oordelen van het CRM zijn niet bindend.[2]

Het Bureau gelijke behandeling beroept zich verder op een drietal oordelen van het CRM. In het kort komt het in deze zaken neer op dat vrouwen korting of gratis toegang kregen bij een evenement. In deze drie zaken heeft het CRM geoordeeld dat sprake is van een ongeoorloofd direct onderscheid naar geslacht.[3]De wasstraateigenaar heeft al aangegeven niet te stoppen met de Ladies day-actie en heeft de korting zelfs verhoogd. Verder geeft hij aan dat mannen korting krijgen tijdens Happy hours en dat senioren ook korting krijgen bij zijn wasstraat.[4]Indien geen actie wordt ondernomen zal het Bureau gelijke behandeling op eigen initiatief de kwestie voorleggen aan het CRM. Wordt de originaliteit van de wasstraateigenaar door het College gewaardeerd of wordt er een streep getrokken door de actie? Binnenkort weten we meer.


[1]Bureau gelijke behandeling, ‘Mannen ongelijk behandeld bij wasstraat?’, bureaugelijkebehandeling.nl.

[2]College voor de rechten van de mens, ‘Het college voor jou’, mensenrechten.nl.  

[3]Het betreft de oordelen 2015-39, 2014-122 en 2012-192.

[4]H. Stegenga, ‘Wasstraat geeft vrouwen nog meer korting na kritiek op ‘ladies day’’, AD 12-09-2018.


Discussie