#MeToo #Zeghet #Yesallwoman what's next?

door:
Afgelopen weken heeft de social media en het nieuws volgestaan met #metoo, vrouwen over de hele wereld laten weten dat ze slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie of geweld. Het is alsof iedereen weer het besef krijgt hoe ernstig zedendelicten zijn. Misschien minder bekend is dat in 2015 en 2014 Nederlandse vrouwen soortgelijke hashtags gebruikten, bijvoorbeeld #zeghet en #yesallwoman. Heeft dit eigenlijk wel zin? En mag de media eigenlijk wel ingeschakeld worden bij zedendelicten?

Mediawetenschapper Linda Duits denkt dat de hashtags die ieder jaar weer verschijnen wel degelijk nut hebben. Na #zeghet zijn er Kamervragen gesteld over de aangifteprocedure van aangerande vrouwen. Hier is uiteindelijk niets uit voortgekomen maar de actie had wel degelijk effect volgens Linda Duits: Het geeft een signaal af, seksueel geweld is niet oké. Het brengt ons weer een stapje dichterbij een uiteindelijke cultuurverandering, een wereld zonder seksueel geweld.

Onder de #metoo hashtag duiken uiteenlopende verhalen op. Dit kan gaan over vrouwen die verkracht zijn tot vrouwen die een keer aangeraakt zijn in de kroeg. Wordt hierdoor de term ‘seksueel misbruik’ niet te snel gebruikt? Volgens psycholoog Marcelino Lopez wel. Zo zou een verkeerde blik of een verkeerde opmerking soms al worden geïnterpreteerd als seksuele intimidatie en geassocieerd worden met #metoo. Volgens Linda Duits moeten mannen wel kunnen begrijpen dat ze niet ineens op de dansvloer hoeven te vragen: Mag ik deze dans van u? [1]

Sinds #metoo nam twintig procent meer mensen contact op met Slachtofferhulp vanwege seksueel geweld, misbruik en intimidatie. Het gaat lang niet altijd om juridische stappen die gezet moeten worden, veel mensen willen ook gewoon hun verhaal doen. [2]

Een (vermeende) dader wordt aan de schandpaal genageld doordat een persoon wraak wil nemen op een vonnis van misschien wel tientallen jaren geleden. Dit betekent ook dat onschuldige mensen hier de dupe van kunnen worden. De media zou dit alleen maar erger kunnen maken doordat het bereik door de #metoo hashtag wordt vergroot, aldus Tjalling van der Groot, advocaat bij Anker & Anker Strafrechtadvocaten. [3]

Wat niet vergeten moet worden is dat het openen van deze social media deuren, nieuwe slachtoffers creëert. Mannen en vrouwen worden niet geloofd, snellere publieke veroordelingen zonder officieel onderzoek met hoor en wederhoor en pijn die weer terug wordt gehaald terwijl de gebeurtenis al lang is afgesloten. Juristen krijgen veel te maken met deze publieke beschuldigingen en aanvallen op reputaties. Als slachtoffer kun je proberen om je recht te halen bij een rechter. Volgens Margreet de Boer, advocaat bij Van Kempen is het in de praktijk vaak moeilijk om je claim hard te maken. Toch blijven de aangiftes belangrijk. De meesten zijn achteraf blij dat ze de aangifte hebben gedaan, zelfs als dit niet heeft geleid tot een veroordeling. De dader zal hierdoor ook worden afgeschrikt en de volgende keer beter nadenken. [4]

#Metoo kent twee verschillende kanten: zo zijn er de slachtoffers van de daadwerkelijke aanranding, verkrachting of enig ander grensoverschrijdend gedrag en dit mag niet ongestraft blijven. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van aantijging in het openbaar om iemand bewust kapot te maken door verzonnen verhalen te vertellen. Ook deze slachtoffers tellen niet minder mee en moeten worden geholpen.

Uiteindelijk is er dus geen goed antwoord. Social media heeft wel degelijk zin, al is het maar om je verhaal te doen. Wel worden er nieuwe slachtoffers gecreëerd, denk bijvoorbeeld aan onschuldige personen die worden zwartgemaakt op social media. Het blijft een moeilijk onderwerp, toch is er hoop dat er via deze weg een cultuurverandering zal plaatsvinden die korte metten maakt met seksuele intimidatie.


Discussie

Relevante artikelen