Rechters, houd de rug recht!

door:
De objectiviteit van een rechter lijkt af te nemen. Dit komt onder andere doordat deze zich steeds meer mengt in de maatschappelijke discussie. Waar de rechter eerst boven deze discussie stond, lijkt hij er nu midden in te staan. De rechters worden beïnvloed door factoren die er in de rechtspraak niet toe zouden moeten doen.

Rechters worden vooral beïnvloed door de media. De laatste tijd hebben er enkele grote zittingen plaatsgevonden omtrent zedendelicten, neem bijvoorbeeld Benno L. en Robert M., waar de media veel tijd aan schonk. Experts werden gehoord op tv, radio en via sociale media. Ook de gewone burger mocht haar zegje doen en liet deze mogelijkheid niet onbenut. Van alle kanten kregen rechters advies over hoe ze het beste om konden gaan met de verdachten in de zaak. Verdachten omdat men in Nederland nog steeds onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Iets dat veel leken vergaten wanneer ze het over de straffen hadden die ze de verdachten toewensten.

Maar wat is nou echt het probleem van het advies van alle kanten? Het probleem zit in het feit dat het gros van de mensen dat een uitspraak doet over een bepaalde zaak geen verstand heeft van het Nederlandse rechtssysteem. Zo wordt er bij het minste of geringste geroepen om levenslang. Echter moet je in Nederland heel wat gedaan hebben om levenslang op je zitting te horen en levenslang is in ons land ook echt levenslang. Dit wordt dus niet zomaar gegeven. De mensen die zo’n uitspraak doen over een zaak doen dit vaak op basis van hun emoties, op basis van subjectiviteit, terwijl de rechtspraak er juist is om objectief naar zaken te kijken.

Doordat de leken zo weinig verstand hebben van zaken en dus vaak met veel te hoge straffen aan komen zetten als ze er hun zegje over mogen doen, voelen de rechters druk. Druk van de maatschappij die een bepaald verwachtingspatroon neerlegt bij de rechtspraak. Durf als rechter nog maar eens een straf op te leggen die veel lager ligt dan de straf die door de maatschappij verwacht wordt. Een goede rechter behoudt natuurlijk zijn objectiviteit en laat zich niet meeslepen door wat zich om een zaak heen afspeelt, maar de rechters waarvan de ruggengraat iets minder stevig is zouden op deze manier toch hun objectiviteit kunnen verliezen.

Lastig is een oplossing hiervoor. Juist door ons rechtssysteem is er vrijheid van meningsuiting en zou iedereen dus in principe alles over een zaak mogen zeggen. Daartegenover staat dat je objectiviteit van een rechter, en daarmeevan de rechtspraak, in het geding zou kunnen komen. Iets dat voor niemand uiteindelijk een positief gevolg zal zijn. Dus rechters, houd de rug recht!

Lees meer over

media
rechter
objectiviteit