Slavernij in Europa

door:
De Europese Unie werd vorig jaar nog onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar inzet voor vrede, democratie en mensenrechten in Europa. Het Duitse weekblad Der Spiegel berichtte zondag echter over cijfers van het Europees Parlement, waaruit bleek dat er in de Europese Unie ongeveer 880.000 mensen als slaven leven. Meer dan een kwart van hen wordt seksueel uitgebuit.
Het misdaadrapport is gemaakt door de CRIM-commissie van het Europees Parlement. Deze commissie doet onderzoek naar georganiseerde misdaad, corruptie en witwaspraktijken in Europa. Hieruit blijkt dat de georganiseerde misdaad met de mensenhandel ongeveer 25 miljard per jaar verdient. De corruptie vormt een ernstige bedreiging volgens de onderzoekers. Er zijn in de publieke sector al miljoenen gevallen geregistreerd, de schade hiervan is ongeveer 120 miljard per jaar. De cybercriminaliteit bedraagt zelfs 290 miljard euro. Behalve de mensenhandel brengen ook de handel in wilde dieren en de handel in organen miljarden in het laatje. De Europese Conventie inzake Mensenrechten bindt 47 lidstaten van de Raad van Europa en de Europese Unie, als die toetreedt tot de Mensenrechtenconventie. Maar uit het misdaadrapport blijkt dat er een diepe kloof gaapt tussen de wettelijke verplichtingen en concreet handelen. Sinds het Verdrag van Amsterdam van 1997 is de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken verdeeld in twee terreinen: activiteiten waarbij het gaat om zaken als asiel, immigratie en controle aan de buitengrenzen van de EU en activiteiten die tot doel hebben de criminaliteit te bestrijden. Belangrijke organisaties in het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit zijn Europol en Eurojust.Er zijn ongeveer 3600 internationale criminele organisaties actief in Europa volgens het rapport. Criminele organisaties hebben voordeel gehad bij het verdwijnen van de grenscontroles tussen de lidstaten. Om de problemen onder controle te krijgen heeft de commissie vier eisen geformuleerd. Zo moeten Europese belastingparadijzen worden opgedoekt. Daarnaast mogen veroordeelden van witwaspraktijken of corruptie voor vijf jaar geen taken doen voor de overheid. De onderzoekers pleiten verder voor wettelijke bescherming van de klokkenluiders binnen de EU in. De commissie stelt dat wie de wanpraktijken van overheden of het bedrijfsleven aankaart, niet vervolgd mag worden. Politie en justitie van de EU-landen moeten gaan samenwerken en het kopen van stemmen moet strafbaar worden gesteld. Het Europees Parlement komt 23 oktober bijeen om te spreken over het rapport.

Lees meer over

europa
Slavernij