Verfijnde stof tot nadenken: die fijnstof

door:
Afgelopen 7 september is het Milieudefensie gelukt bij de rechter af te dwingen dat de Staat iets moet gaat doen aan de fijnstof in de lucht. Dit heeft het kabinet ertoe gedwongen na te denken over wat er moet gebeuren met de fijnstof in lucht.

De uitspraak is gedaan nadat Milieudefensie een kort geding aanhangig had gemaakt tegen de Staat Nederland. De Staat zou namelijk meerdere jaren achtereen niet hebben voldaan aan Richtlijn 2008/50/EG. Het knelpunt is voornamelijk artikel 23 van de richtlijn. Dit artikel stelt kort dat, wanneer in bepaalde zones grenswaarden van luchtverontreiniging wordt overschreden, de Staat een luchtkwaliteitsplan moet instellen om de luchtverontreiniging terug te brengen naar de grenswaarden.

De richtlijn is door de Nederlandse Staat geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer. Er zijn twee stoffen die worden genoemd in Wet Milieubeheer waarvan de grenswaarden in bepaalde zones wordt overschreden. De staat zou volgens de richtlijn hier goede luchtkwaliteitsplannen voor moeten opstellen, gezien de grenswaarden zijn overschreden na 11 juni 2011 en 1 januari 2015.

De Staat voert als verweer aan, dat hij zonder medewerking van de provincies en de gemeenten niet de bevoegdheden heeft deze overschrijdingen te stoppen. De rechter oordeelt dat de richtlijn een verplichting aan de Staat oplegt en de Staat zich niet van deze verplichting kan ontslaan door zich achter de gemeenten en provincies te verschuilen.

Naast het feit dat de normen worden overschreden, was het luchtkwaliteitsplan dat de Staat heeft opgesteld te vrijblijvend. Om een voorbeeld te noemen, is de organisatie die verantwoordelijk is voor het luchtkwaliteitsplan alleen met een opsomming van landelijke maatregelen gekomen, terwijl de richtlijn voorschrijft dat specifieke zones moeten worden aangewezen waar de richtlijn van toepassing is.

De rechtbank komt uiteindelijk tot de conclusie dat de Staat, binnen twee weken na dagtekening van het vonnis, alles moet doen om tot een luchtkwaliteitsplan te komen dat voldoet aan de richtlijn.

Voor Milieudefensie kan deze uitspraak worden gezien als een overwinning. Ook nu het kabinet heeft aangegeven, middels Sharon Dijksma, dat het gehoor geeft aan de uitspraak. De uitspraak betrof een kort geding in een bodemprocedure die nog aanhangig is. In deze bodemprocedure is het voornaamste doel van Milieudefensie om schone lucht als mensenrecht te laten erkennen, de eerste zitting vindt plaats op 14 november 2017.


Discussie

Relevante artikelen