Filter op datum

tot

Zoek in tags

De toekomst van de rechtspraak ziet digitaal?

Door: Vidja Soekhai De technologische ontwikkelingen vliegen in een rap tempo de pan uit. Je bent vast bekend met de vele e-readers, e-bikes, e-learnings, e-sigaret, etc. Maar heb je wel eens gehoord over het zogenaamde e-court? Een betrekkelijk nieuw fenomeen, wat de laatste tijd vooral de

Euthanasie: de 'zachte dood' en de wet

Door: Bregje Commissaris In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het niet denkbaar: een wet die het mogelijk maakte om op een legale en geaccepteerde manier te helpen bij zelfdoding. Inmiddels is de euthanasiewet bijna twintig jaar van kracht. Euthanasie en de euthanasiewet zijn

Class action in Europa

Door: Jan-Hein Prins Waar de zogenoemde ‘class actions’ in Amerika al decennialang plaatsvinden, tot een niveau waar de rechterlijke macht de frequentie van deze class actions wil minderen, [1] stond deze mogelijkheid in Nederland nog maar in de kinderschoenen. Nu, per 1 januari

Moordenaar mag vergeten worden. Het internetvergeetrecht doet opnieuw stof opwaaien.

Door: Matthijs van Dijk In een tweetal eerdere bijdragen heeft Fiat Justitia geschreven over het recht om vergeten te worden. [1] Een recht op grond van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opnieuw doet dit recht stof opwaaien in de Europese rechtspraak. Vergeten

Oud en nieuw: na 200 jaar vernieuwing van het vennootschapsrecht?

Door: Koen Groeneveld ‘Oud en nieuw’: het wetsvoorstel voor personenvennootschappen: veranderingen in zicht? [1] De personenvennootschap is een ‘laagdrempelige’ rechtsvorm waarbij tegen geringe kosten en niet al te veel formaliteiten een gezamenlijke onderneming kan

Breaking: Hoge Raad verwerpt cassatie van de staat in het Urgenda-proces

Den Haag - In 2015 stapte Stichting Urgenda, een organisatie die zich inzet om Nederland sneller duurzaam te maken, naar de rechtbank omdat de Nederlandse staat te weinig zou doen om de uitstoot van onder andere CO ₂  te verminderen. De rechtbank in eerste aanleg gaf Urgenda gelijk.

Bij wie haal jij je schade?

Door: Sietske Prosman In dit artikel nemen we een kijkje in de keuken van het aansprakelijkheidsrecht. De kerstvakantie komt er alweer bijna aan en een aantal van jullie zullen ongetwijfeld op wintersportvakantie gaan. De skikoffer staat op het dak van de auto, het appartement is geboekt en het

Nieuw jaar nieuw arbeidsrecht: de acht belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Het einde van het jaar is bijna in zicht. In het nieuwe jaar zullen de meeste studenten met goede voornemens beginnen en zichzelf in de positieve zin willen veranderen. Zo ook het arbeidsrecht. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Daarvoor

De strijd om bescherming: Het intellectuele eigendomsrecht of de privacygevoelige persoonsgegevens?

Door: Sophie de Haan “Veel jonge Star Wars fans, die nooit eerder illegaal gedownload hebben, zullen zich onder de nieuwelingen bevinden die het illegaal delen van bestanden uitproberen. Zo krijgen ze toch toegang tot content die nu niet beschikbaar is in hun regio.” [1] Uit

De klimaatstok

Afgelopen maandag zijn alle delegaties weer ingevlogen om te praten over het klimaatakkoord van Parijs 2015. [1] Over de inhoud zal het niet of nauwelijks gaan, de partijen zijn voornemens de transparantie en emissie-waarden nader te specificeren. Rigoureuze maatregelen zullen de revue niet