Emotionele schadevergoeding na slechte kappersbehandeling

door:
Bij iedereen gebeurt het wel eens dat je naar de kapper gaat en dat het resultaat eigenlijk net niet was wat je wilde. Of het is te kort, of de kleur staat toch iets minder goed dan op het plaatje dat je voorgeschoteld kreeg. De meeste mensen laten dit gaan, met de gedachte dat het over een paar dagen/weken toch wel weer op de lengte is die je had willen hebben. Echter, wat kan je doen als je thuis komt en je ziet dat heel je haar verpest is? Recentelijk is er besloten in de geschillencommissie Uiterlijke Verzorging dat je, voor de emotionele schade die je daardoor lijdt, een schadevergoeding kan claimen.

In deze zaak ging het om een vrouw, Sarah,  die speciaal voor haar verjaardag nog naar de kapper ging om nieuwe highlights te zetten.[1]Het was een behandeling van 145 euro. In de salon leek het alsof ze naar huis zou gaan met een fris kapsel, echter bij thuiskomst zag mevrouw dat het helemaal verkeerd was gegaan. Op de plekken waar de highlights waren aangebracht was haar haar compleet afgebroken. Tijdens of na de behandeling moet de kapper opgermerkt hebben dat haar haar compleet was afgebroken, maar heeft ervoor gekozen om hierover niks te zeggen. Sarah moest er bij thuiskomst zelf achterkomen dat ze allemaal korte plukken had door deze mislukte poging van highlights zetten. 

Op het moment dat Sarah haar klacht kenbaar had gemaakt bij de salon hebben ze haar het complete bedrag van de behandeling,  145 euro, terugbetaald. Daarbij stelden ze ook voor om een haarstuk voor haar te bestellen. Hiervan moest Sarah echter niks weten. Ze vond deze oplossing van de Salon onvoldoende om als compensatie te dienen. Ze stelt namelijk dat ze emotionele schade heeft geleden als gevolg van deze behandeling. Deze emotionele schade baseerde ze op twee dingen: 

  1. De behandeling die haar haar heeft verpest vond kort voor een feest ter gelegenheid van haar verjaardag plaats. Dit zorgde ervoor dat zij zich door deze behandeling extra ongelukkig voelde. In normale situaties is het al een heel ingrijpende gebeurtenis als zoiets fout gaat, maar zeker vlak voor een speciale gelegenheid waarbij je in het middelpunt staat. 
  2. Sarah neemt het de salon ook heel erg kwalijk dat ze haar naar huis hebben later gaan zonder iets over de fout op te merken. De kapper heeft tijdens het zetten van de highlights wel moeten zien dat er kennelijk iets was mis gegaan. Als het tijdens de behandeling tegen haar was gezegd was het volgens haar een hele andere situatie geweest. Ook op een later moment had de salon haar nog kunnen benaderen om excuses en oplossingen aan te bieden, maar ook dit hebben zij niet gedaan. 

De geschillencommissie oordeelde dat haar klacht gegrond was. De deskundige die was ingeschakeld door de comissie had gerapporeerd dat de omvang van de gebreken zeer ernstig was. De gebreken aan het haar waren het gevolg van een fout die volledig toe te rekenen was aan de salon. Daarnaast vond de commissie dat van de salon ook verwacht had mogen worden dat Sarah op de hoogte werd gesteld van de fout. Ook constateerde de commissie dat ze hierdoor bijzonder geraakt was omdat het vlak voor het feest ter gelegenheid van haar verjaardag was. 

Op deze gronden besluit de commissie dat aan Sarah een vergoeding toekomt voor het ongemak en verdriet die zij hieroor geleden heeft. Naar redelijkheid en billijkheid is de vergoeding vastgesteld op 250 euro. 

Kortom, voortaan extra goed kijken of je behandeling bij de kapper wel naar wens is en wanneer je heel erg ontdaan bent door het resultaat, kun je gewoon emotionele schadevergoeding claimen!


[1]De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, 16 december 2016, zaaknummer: 105698. Gevonden op: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/uitsprakenoverzicht/105698/aanbrengen-van-highlights-in-kapsel