Interview met Casper Dekker

Hbo/vwo behaald, bachelor rechtsgeleerdheid afgerond, juridische master naar binnen getikt. Tijdens de allerlaatste diploma-uitreiking maak jij vurig gebruik van het podium om nogmaals te benadrukken dat de studieloopbaan definitief is afgerond. Met de titel ‘Bachelor of Laws’ in de zak kan jij de wereld aan. Maar wat nu? Hoe zet ik de eerste stappen naar de droombaan? Kortom: waar moet ik beginnen? Logischerwijs zoek je naar voorgangers, kijkend naar wat zij hebben gedaan net nadat ze zijn afgestudeerd.

 

Gelijktijdig met de Skillsweek ‘Chase Your Career’ van de JFR, houdt Fiat Justitia zijn themaweek die in het teken staat van ‘Vooruitgang’. Gedurende deze periode ligt de focus op de volgende stap: een (juridische) carrière. Vandaag stappen we in de gelakte puntschoenen van een young legal professional: Casper Dekker. De heer Dekker is een kersverse advocaat, specialist in bestuurs- en omgevingsrecht, fanatieke squasher en kerngroepslid van Rot.Jong - het netwerkplatform voor jonge professionals in Rotterdam.

 

1.     Misschien wel de meest voorkomende vraag bij dit soort interviews, maar hoe heb jij je studententijd doorgemaakt (lid geweest van een studentenvereniging of commissies gedaan)?

Als heel leuk. Naast het feit dat ik in meerdere steden heb gestudeerd (Wageningen (Levensmiddelentechnologie), Leiden (geschiedenis), Amsterdam en Utrecht (rechten), heb ik met name mijn tijd in Utrecht als erg leuk ervaren. Dat kwam met name doordat ik toen in mijn master zat en je dan sneller met een (kleine) groep gelijkgestemden zit, die net zo gemotiveerd waren als jij. Verder ben ik – met name – in mijn master actief geweest bij de studievereniging voor staats- en bestuursrecht.

 

2.        Een van de eisen om advocaat te worden is het met succes afronden van de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde Advocaten. Wat ervaar je tijdens deze opleiding en is het (lood)zwaar?

Tot op heden vind ik de beroepsopleiding goed te combineren met mijn werk. Daarbij gaat het er met name om dat je goed plant en duidelijk communiceert naar anderen wanneer je een opleidingsdag hebt, zodat zij zich daar ook van bewust zijn.

 

3.        Voor een kersverse advocaat is het natuurlijk van cruciaal belang een kantoor te vinden, om zo juridische dakloosheid te voorkomen. Hoe ben je uiteindelijk terechtgekomen bij Ten Holter Noordam advocaten en hoe verliep de sollicitatieprocedure?

Ik ben in mei 2016 afgestudeerd en nog geen maand later begonnen bij Ten Holter Noordam advocaten als juridisch medewerker bestuurs- en omgevingsrecht. Ik solliciteerde tijdens mijn master al bij Ten Holter Noordam. Voordat ik ging solliciteren kende ik het kantoor al, min of meer door stom toeval – het Dordtse kantoor zat eerst naast mijn middelbare school en later fietste ik daar dagelijks langs - en ik had de naam onthouden.

Ik koos ervoor om bij Ten Holter Noordam advocaten te solliciteren, omdat ik op zoek was naar een middelgroot kantoor met een sterke focus op het omgevings- en bestuursrecht. Het bleek een goede keuze te zijn – ik werk inmiddels al twee jaar met veel tevredenheid bij Ten Holter Noordam. Ik ben in juni 2016 begonnen als juridisch medewerker en volg sinds augustus 2017 de opleiding tot advocaat.

 

De sollicitatieprocedure zoals ik hem toen heb meegemaakt bestond uit een brievenselectie, een gesprek met twee advocaten van de sectie, een kennismaking met twee jongere advocaten en een assessment. Inmiddels is de sollicitatieprocedure overigens aangepast, daarbij vindt eerst een briefselectie plaats, dan volgt een eerste gesprek, een tweede gesprek, het assessment en een borrel met twee jonge advocaten.

 

4.        Je hebt je juridische specialiteit gevonden in het Bestuurs- en Omgevingsrecht. Heb je dit rechtsgebied gekozen om de  burger te beschermen tegen de machtige overheid of schuilt er een andere reden achter deze keuze?

Onder andere. Als kantoor staan wij de burger, bedrijven en overheden bij. Dat overigens ook in verschillende hoedanigheden: eiser, verweerder of derde-belanghebbende. Dat maakt dat je van elke positie in een geschil, maar ook vanuit een bepaalde achtergrond, leert denken. Dat is handig als je voor een bepaalde partij optreedt, maar ook als je tegen (eiser/verweerder/derde-belanghebbende) of met (derde-belanghebbende) een andere partij optreedt. Mijn voorkeur voor het bestuursrecht is er met name in gelegen om te bezien wat de overheid mag en wat de burger daar tegen kan doen.

 

5.        Rechtenstudenten nemen graag een kijkje in het leven van juridisch professionals. Hoe ziet jouw dagelijkse advocatenleven eruit? (qua werkzaamheden etc.)?

Ik werk bij de sectie BBA, wat staat voor: bestuursrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht. Als ik mijn werkzaamheden kort en krachtig samen zou moeten vatten, dan zou ik zeggen: adviseren en procederen. Als ik partijen adviseer, kijk ik naar het proces van besluitvorming: is deze in overeenstemming met de wet verlopen en is bezwaar of beroep tegen dat besluit hier raadzaam? Het adviseren kan natuurlijk overlopen in procederen, al is dit lang niet altijd zo. Ik vertegenwoordig dan bijvoorbeeld een partij die het gevoel heeft benadeeld te zijn door een besluit van de overheid. Om een voorbeeld te noemen: ik vertegenwoordigde laatst een zorginstelling die te maken kreeg met een fikse dwangsom die ook nog eens openbaar werd gemaakt, wat zeer nadelige gevolgen had. In zo’n geval houd je je als advocaat bezig met zowel bezwaar en/of beroep tegen de oorspronkelijke beslissing, als het inkleden van een eis tot schadevergoeding. Uitdagend, maar ook heel leuk!

Als advocaat krijg ik ook de nodige WOB-verzoeken voor mijn neus. Verder krijg ik soms ook te maken met het soort zaken dat je bij de Rijdende Rechter nog wel eens ziet: de hoog opgelopen burenruzies die er bijvoorbeeld over gaan dat de ene buur meent dat de andere buur op zijn land heeft gebouwd. Als advocaat moet je er dan voor zorgen dat je meelevend, maar ook realistisch bent, zonder valse hoop te wekken.

 

6.        Je bent nu 1,5 jaar advocaat, nog vrij jong dus. Heb je desondanks al buitengewone zaken afgehandeld?

Zo nu en dan zijn er spraakmakende zaken, maar die handel ik vooralsnog niet alleen af. Een goed voorbeeld is de hele discussie omtrent Whatsapp en de Wob of de consternatie afgelopen jaar op het Rotterdamse stadhuis rondom D66 en Jos Verveen. In die zaken zijn wij als kantoor betrokken (geweest), waaraan ik dan – samen met mijn patroon – een bijdrage lever.

 

7.        Wat dient een rechtenstudent, naast de vereiste vooropleiding, in het kort nodig te hebben om advocaat te worden?

Dat is voor elke student verschillend en afhankelijk van zijn/haar achtergrond. Wat met name van belang is, is dat je levenservaring hebt opgedaan door bijvoorbeeld uit huis te wonen, lid te zijn van een studie- of studentenvereniging, een commissie gedaan hebben en met name stages hebt gelopen. Dat laatste vind ik belangrijk, omdat je er met het lopen van een studentstage achter komt wat je wel en niet leuk vindt.

 

 

8.        Zo nu en dan krijgen we in de Rotterdamse wandelgangen te horen dat het huidige structuur niet voldoende aansluit op het praktijk. Ook aan nieuwe ingevingen (zoals Blockchain, computerwetenschap andere technologieën) wordt weinig aandacht gegeven. Heb jij dit probleem ook ervaren en wat zou eventueel een oplossing zijn om de aansluiting met de (advocaten)praktijk te verbeteren?

Nee, vooralsnog totaal niet. Dat neemt niet weg dat ik denk dat de advocatuur binnenkort een (nog) verdere digitaliseringsslag zal (moeten) maken. Daarbij zullen medewerkers opgeleid en getraind moeten worden. Ik denk dat met name de middelgrote en grote kantoren daar geen moeite mee zullen hebben, omdat zij de middelen hebben dat te faciliteren. Dat zal echter het nodige van de medewerkers vergen.

 

9.        Heb je nog tips voor rechtenstudenten die zich langzamerhand aan het klaarstomen zijn voor de juridische praktijk?

Heel simpel gezegd: ga stage lopen. Zo kom je erachter wat je leuk vindt en wat niet en kan je ook een beter beeld vormen over je toekomst. Wij hebben vaak wel een plek voor student-stagiair(e)s of -studenten, dus neem vooral contact met mij op over de mogelijkheden.