Per 1 juli 2021 meer betalen voor een bestelling van buiten de EU

Wie hebben er te maken met de nieuwe wet?

Door: Naomi Peters

Veel mensen bestellen wel eens op webshops als Aliexpress, Shein of Wish. Dit zijn webshops die niet in lidstaten van de Europese Unie (hierna: EU) zijn gevestigd. Tot op heden pakt bestellen bij bijvoorbeeld Aliexpress vaak voordeliger uit dan een bestelling te plaatsen bij landen binnen de EU. Producten uit China zijn vaak een stuk goedkoper dan in de EU. Bovendien hoeft er onder de 22 euro geen btw afgedragen te worden vanwege de btw-vrijstelling. Echter, per 1 juli 2021 is een nieuwe wet met betrekking tot de btw van e-commerce van kracht. Vanaf 1 juli is een aankoop buiten de EU, ongeacht het bedrag, belast. Het zou je maar gebeuren dat je aan de deur gelijk btw moet afdragen aan de pakketdienst, omdat je anders je pakketje niet krijgt. Dan lijkt het ineens ook bij kleine bedragen voordeliger om het binnen de EU te bestellen. En dat is precies het doel van deze wet: de EU wil meer gelijkheid bewerkstelligen waardoor de concurrentiepositie van de EU verbetert. Goederen die geïmporteerd worden vanuit een lidstaat buiten de EU, hebben dan geen btw-voordeel meer ten opzichte van goederen uit landen binnen de EU. Volgens de EU wordt  jaarlijks 5 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen door oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen leveranciers in de EU en daarbuiten.[1] Maar, wie hebben er allemaal te maken met deze nieuwe wet? In deze bijdrage wordt ingegaan op de invloed van de wet voor ondernemers, waar in dropshippers aan bod komen en daarnaast de invloed die de wet heeft voor consumenten.

Dropshipping
Dropshippers zijn ondernemers met lage vaste lasten, omdat zij geen voorraad of opslag hebben. Deze dropshippers versturen de door de consument bestelde producten gelijk op naar de consument vanuit het buitenland. De invoering van de nieuwe wet heeft als mogelijk gevolg dat dropshipping niet meer winstgevend is. Zij moeten namelijk over elke zending btw gaan afdragen. Bovendien moeten zij ook invoerrechten gaan betalen over zendingen met een waarde boven de €150. Voor dropshipping wordt er een fictie gecreëerd alsof de dropshipper de leverancier van het product aan de consument is in plaats van de feitelijke leverancier. Deze fictie geldt alleen bij zendingen met een waarde lager dan €150.

Vóór 1 juli 2021 werd de dropshipper gezien als een bemiddelaar: er was alleen btw verschuldigd over de vergoeding van de bemiddelingsdienst. Hier maakt de nieuwe wet verandering in. Per 1 juli moet er btw betaald worden over de hele zending.[2] Het was zo voordelig om producten vanuit bijvoorbeeld China door te verkopen, omdat bij verkoop van goederen de goederen worden belast in het land van vertrek van de goederen. Dit is dus het land buiten de EU, waar geen btw geheven wordt. Dit geldt tot 1 juli voor alle zendingen onder de €22.[3]

Afschaffing drempelbedragen
Een ondernemer die goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-landen vanuit landen buiten de EU is vaak btw verschuldigd in het land waar het transport van de goederen eindigt. Werden er goederen naar Nederland verstuurd, dan gold deze regeling boven de omzetdrempel van €100.000 per jaar. Deze omzetdrempel vervalt per 1 juli 2021. Vanaf dan is de ondernemer dus ongeacht de omzet btw verschuldigd.[4]

Afschaffing vrijstelling
De vrijstelling voor het betalen van btw voor zendingen met een waarde onder de 22 euro vervalt. Er moet dan dus ook onder de 22 euro btw worden afgedragen. Dit zorgt voor een ‘gelijk speelveld’ voor verkopers binnen en buiten de EU. Wel is een zending met een waarde van maximaal €150 vrijgesteld van de invoerrechten. Doordat deze vrijstelling is afgeschaft, is het nog maar de vraag hoe voordelig het bestellen van producten buiten EU-lidstaten is. Ook dropshippers zullen zich moeten afvragen of het niet goedkoper is om producten van binnen de EU te verkopen. Binnen de EU geldt het ‘vrij verkeer van goederen’, waardoor ondernemers, maar ook consumenten niet te maken krijgen met extra kosten, zoals invoerrechten.[5] Deze regeling heeft als doel de handel tussen de lidstaten van de EU te bevorderen.

One stop-shop-system
De Mini One Stop Shop (hierna: MOSS) wordt per 1 juli 2021 omgezet in de One stop-shop-system (hierna: OSS).

 Sinds 2015 is de ondernemer btw verschuldigd in het land waar de afnemer woont. Indien de ondernemer niet gevestigd in het land waar de afnemer woont, kan de ondernemer aangifte doen via het mini één-loket-systeem (MOSS). De ondernemer geeft dan in eigen land de btw aan die hij is verschuldigd in andere EU-lidstaten. Er wordt dan betaald aan het eigen land. Vervolgens zorgt dat land ervoor dat de aangifte en betaling dan bij het land van de afnemer komen. De MOSS wordt dus veranderd in de OSS.[6] Een OSS-aangifte verdeelt de btw-opbrengsten over de rechthebbende EU-landen. Dit is vooral voor ondernemers die in meerdere EU-landen btw verschuldigd zijn van belang. Indien zij niet voor de OSS-aangifte kiezen, dan moeten zij zich in ieder EU-land afzonderlijk registreren. Deze OSS-aangifte zorgt voor lagere administratieve lasten. Dat betekent dat de verschuldigde btw wordt aangegeven en betaald in de EU-lidstaat van vestiging.

Invoer OSS-aangifte (hierna: I-OSS)
Vanaf 1 juli 2021 kunnen goederen uit niet-EU landen met een waarde lager dan €150 gerapporteerd worden in de I-OSS, waarbij de invoer is vrijgesteld van btw. De niet-Europese leverancier doet dan enkel aangifte in één land. Er hoeft dan geen invoer-btw afgedragen te worden, maar er kan gelijk door de niet-Europese leverancier btw worden afgedragen in het land waar de consument is gevestigd.[7]

Waar moet de consument op letten?
De consument moet achterhalen waar de webwinkel is gevestigd. De consument moet er goed opletten of de producten worden ingevoerd van binnen of buiten de EU. De consument is vaak niet op de hoogte van dropshipping. Dat is ook niet gek aangezien de website van een dropshipper gewoon een Nederlandse website is. Dropshipping is niet verboden, maar er zijn wel nadelen aan verbonden. De consument doet een bestelling bij een Nederlandse webshop, waarna deze producten moeten dan nog besteld worden uit het buitenland (vaak China). Dit zorgt voor een lange levertijd. Als de consument ervoor kiest om het product retour te sturen, is het een stuk duurder om dit terug te sturen naar een land buiten de EU. Daarnaast zijn er in de EU hoge eisen aan producten gesteld. Deze eisen gelden niet in alle landen waar dropshippers producten vandaan verzenden. De producten kunnen dan van lagere kwaliteit zijn.[8] Omdat dropshipping legaal is, kan het niet worden aangemerkt als oplichting. Vaak is het voor de consument voordeliger om zelf een bestelling te plaatsen in bijvoorbeeld China bij dezelfde leverancier als de dropshipper. Als de btw niet is doorberekend in de prijs, moet dit aan de deur gelijk betaald worden. Gebeurt deze betaling niet, dan wordt het pakketje weer teruggestuurd.

Er zijn verschillende mogelijkheden hoe de btw kan worden afgedragen. Het kan zo zijn dat de consument de btw gaat betalen via het postbedrijf. Dit betekent dat de btw moet worden betaald voordat het pakketje wordt aangenomen. Maar, de leverancier kan er ook voor kiezen om de invoer-btw te betalen. Dit zal dan worden doorberekend in de prijs voor de consument.[9]

Conclusie
De btw-vrijstelling vervalt. Dit zorgt ervoor dat landen buiten de EU geen belastingvoordeel meer hebben ten opzichte van EU-lidstaten en tevens dat de handel en de belastingopbrengsten in de EU verbeteren. De handelspositie van EU-lidstaten was al verbeterd door het vrij verkeer van goederen. Dit beginsel stimuleert landen binnen de EU om met elkaar handel te drijven, in plaats van met landen buiten de EU. De btw-opbrengsten voor de EU zullen dus ongetwijfeld omhoog gaan, maar de kans is groot dat de consument daarvoor opdraait. Btw-ondernemers in de vorm van dropshippers zullen ook te maken krijgen met de nieuwe wetgeving. Wellicht is het voor hen nu net zo voordelig om producten te bestellen bij een leverancier binnen de EU. De ondernemer wordt met de nieuwe OSS-aangifte tegemoet gekomen zodat er niet in ieder land een afzonderlijke aangifte hoeft te worden gedaan. Dit scheelt aanzienlijk in de administratieve lasten. Zendingen met een waarde onder de €22 die aankomen in Nederland voor 1 juli 2021 zijn nog onbelast in de btw. Na die tijd moet er over elke zending btw afgedragen worden.

 

[1] C. van Vilsteren, ‘BTW en wijzingen e-commerce per 1 juli 2021’ Accountantweek 18 februari 2021 (accountantweek.nl).

[2] C. van Vilsteren, ‘BTW en wijzingen e-commerce per 1 juli 2021’ Accountantweek 18 februari 2021 (accountantweek.nl).

[3] A.D.M. Janssen en M.M.W.D Merkx, ‘Nieuwe btw e-commerceregels per 1 juli 2021’, BTW-bulletin 2021/3.

[4] ‘Wijzigingen wetgeving btw 2021’, Bakertilly (bakertilly.nl).

[5] Artikel 28 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

[6] M.M.W.D. Merkx, ‘Grensoverschrijdende btw: Goederen of diensten (ver)kopen in het buitenland’, Navigator (navigator.nl).

[7] C. van Vilsteren, ‘Nieuwe btw-regels voor e-commerce en diensten per 1 juli 2021’, Controllers magazine 23 april 2021 (cmweb.nl).

[8] ‘Dropshipping: Check goed waar je bestelt’, ACM Consuwijzer (consuwijzer.nl).

[9] C. van Vilsteren, ‘dropshipping en btw vanaf 1 juli 2021’, Wolters Kluwer (wolterskluwer.nl).