Proctoring met online tentaminering

Wat, waarom en hoe?

Door: Naomi Peters

Het zou je maar gebeuren: het tentamen waarvoor je zó hard hebt geleerd, wordt ongeldig verklaard door een fout in het proctorprogramma. Het is pas echt een doemscenario op het moment dat dit ongeldig verklaarde tentamen ervoor zorgt dat je je diploma misloopt. Het gebeurde vijftien studenten aan de Erasmus Universiteit. Zij kregen een voorlopig cijfer, waardoor zij dachten dat ze genoeg studiepunten hadden gehaald voor het diploma, maar uiteindelijk werd het tentamen ongeldig verklaard. Dit ongeldig verklaren kan twee maanden later pas gebeuren. [1]

Uit het voorgaande blijkt dat online tentaminering gepaard gaat met negatieve consequenties voor studenten. Proctoring is momenteel veel in het nieuws, maar wat is proctoring nou eigenlijk?
Vanwege de coronacrisis moesten alle tentamens opeens vanuit huis gemaakt worden. In de collegezaal wordt  altijd gesurveilleerd maar thuis natuurlijk niet. Om ervoor te zorgen dat de tentamens die thuis worden gemaakt evenveel waarde hebben als de tentamens die fysiek in een tentamenzaal worden gemaakt, is het belangrijk dat studenten niet kunnen frauderen. Hiervoor wordt het programma Proctorexam gebruikt. Dit programma maakt cameraopnames van de omgeving, doet een identificatiecontrole en het neemt de audio en het beeldscherm op. Het is dus belangrijk dat studenten over een goede computer beschikken met microfoon en camera. Het is de bedoeling dat studenten eerst een foto van zichzelf  maken via het programma, vervolgens  een foto van het identiteitsbewijs en daarna  alle hulpmiddelen (zoals wettenbundels en kladpapier) voor de camera houden. Als laatste stap moet de omgeving worden laten zien. Al deze stappen hebben als doel het voorkomen dat studenten andere dan de toegestane hulpmiddelen gebruiken.

Het is best ingrijpend om in je eigen kamer opgenomen te worden, terwijl je een tentamen aan het maken bent. Veel studenten meenden dat derhalve sprake was van een inbreuk op de privacy. Daarom zijn studenten van de Universiteit van Amsterdam naar de rechtbank Amsterdam gestapt. Echter de rechter oordeelde dat er geen sprake was van een onrechtmatige inbreuk van de privacy. De Universiteit van Amsterdam heeft volgens de rechter aan alle regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldaan. De rechtbank achtte het zelfs noodzakelijk om in tijden van corona proctoring in te zetten om fraude bij het maken van tentamens te voorkomen. Er wordt volgens de rechtbank  alleen vastgesteld of er sprake is van frauduleus gedrag en daarnaast krijgen medewerkers  alleen toegang tot de beelden als er afwijkend gedrag door de computer wordt vastgesteld.[2]

Een voordeel van Proctor Exam is  dat het tentamen in beginsel dezelfde waarde heeft als een tentamen op de campus. Zonder dit programma is er totaal geen controle op fraude als een tentamen thuis gemaakt moet worden. Echter, er zijn nog steeds mogelijkheden om te frauderen mét gebruik van Proctor Exam, omdat vaak nog   maar één camera ingezet wordt. Daarom overweegt de Erasmus Universiteit een tweede camera te verplichten. Deze camera moet dan achter de student gezet worden, zodat er vanaf de computer waar het tentamen op wordt gemaakt gefilmd wordt en achter de student. Zo is de kans op fraude erg klein. [3]

Hoe gaat het met proctoring bij Erasmus school of Law?
Zoals hiervoor kort aangegeven, krijgen de studenten van Erasmus school of Law die een tentamen hebben gemaakt met proctoring een voorlopig cijfer. Pas veel later horen zij dat het tentamen onbeoordeelbaar dus ongeldig is verklaard door de examencommissie. In de mail wordt bijvoorbeeld gemeld dat het programma van Proctor Exam alleen het eerste halfuur schermopnames heeft gemaakt, maar de student is wel de hele tijd gefilmd. De oorzaak kan vaak niet achterhaald worden; ligt het aan het proctor programma of toch aan de internetverbinding van de student? Daar zijn nog weinig antwoorden op, maar wel duidelijk is dat meestal  het probleem zit in het doorsturen van de beelden of het aankomen van de beelden bij Proctor Exam. Dit is duidelijk een nadeel van Proctor Exam ten opzichte van fysiek tentamens afnemen.

De examencommissie geeft aan dat het niet mogelijk is om het gedeelte te beoordelen waar geen schermopnames van zijn gemaakt, omdat er niet gecontroleerd kan worden of er fraude is gepleegd. Het tentamen is dan ongeldig, zelfs als het niet aan de student zelf ligt, maar aan het programma van Proctor Exam. De studenten waarvan het tentamen ongeldig is verklaard, kunnen een nieuwe datum inplannen voor een herkansing. Studenten krijgen van de examencommissie soms ook de mogelijkheid om een deel van het tentamen mondeling af te leggen of zij mogen het tentamen op de campus afleggen, wel met een computer met Proctor Exam, omdat de herkansing eruit moet zien als het oorspronkelijke tentamen. Op de campus kunnen fouten in de verbinding of het ontbreken van beelden de studenten minder snel worden toegerekend. Er is dan altijd nog een surveillant die kan bevestigen dat er geen fraude is gepleegd, waardoor er minder snel sprake van een onbeoordeelbaar en dus ongeldig tentamen.

Studenten die verwachten dat ze een onvoldoende zouden hebben gehaald en waarvan het tentamen ongeldig is verklaard, laten het er vaak bij, omdat zij hoe dan ook het tentamen moeten herkansen. Echter, Studenten van Erasmus school of Law die een voldoende verwachtten, of waarvan het diploma is ingetrokken, hebben een advocaat ingeschakeld en  een beroep gedaan bij het Centraal Beroep van Examens. De examencommissie heeft begrip voor de studenten, maar ze zegt de kwaliteit van de tentamens te moeten waarborgen. Als het tentamen onbeoordeelbaar is, ongeacht de reden, dan kan de examencommissie het tentamen niet geldig verklaren. Er is niet te achterhalen of het een technische storing is, of dat de student zelf de camera uitzet. Dus bij technische problemen zou dan er  geen controle meer op fraude zijn. Zolang geen tentamens op de campus gemaakt kunnen worden, moet proctoring blijven worden gebruikt. Gelukkig gaat over het algemeen het gebruik van Proctor Exam bij de meeste tentamens wel zoals het hoort.

Hoe gaat dit nu verder? De toekomstverwachting is dat de Erasmus Universiteit proctoring blijft gebruiken. Proctoring is vooralsnog  de enige mogelijkheid om fraude te voorkomen, zolang de corona maatregelen blijven gelden in Nederland. De verwachting is dat de tweede camera ingezet gaat worden, om de kans op fraude nog verder te verkleinen.

Het idee achter Proctor Exam is goed, omdat op deze manier de waarde van de tentamens wordt gewaarborgd doordat de surveillance  hetzelfde lijkt te zijn als bij tentamens op de campus. Als er geen technische storingen zijn. is het een  goede mogelijkheid om alsnog tentamens te maken, maar dan thuis. Echter, de studenten die kampen met technische problemen, hebben te maken met grote gevolgen waar zij niks aan kunnen veranderen. Het enige dat zij kunnen doen, is nogmaals het tentamen  voorbereiden. Hoe frustrerend en ingrijpend het gebruik van Proctoring ook is,  het is noodzakelijk om fraude te voorkomen.

 


[1] ‘Ongeldige tentamens bij Erasmus School of Law’, eur.nl, 22 september 2020.

[2] Rb. Amsterdam, 11 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2917.

[3] E. Smaling, ‘EUR overweegt inzet tweede camera bij proctored tentamens’, erasmusmagazine.nl, 9 september 2020.