Teeven betrokken bij witwasoperatie

door:
Gisteren meldde Nieuwsuur dat staatssecretaris Fred Teeven betrokken zou zijn geweest bij een witwasoperatie, waarbij meer dan 5 miljoen gulden zijn witgewassen. Teeven was ten tijde van de deal officier van justitie. Minister Opstelten zegt dat hem niets kan worden verweten. Het CDA stelt Kamervragen.

De deal met drugscrimineel Cees H. hield in dat justitie eenenorm bedrag aan zwart geld aan hem terugstortte, zonder dat de Belastingdiensthier iets van wist. Ook de minister en het College van Procureurs-generaal, dathet landelijk opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM bepaalt,waren niet opde hoogte. In de schikking was ‘volstrekte geheimhouding’ afgesproken.

Teeven had geen toestemming gevraagd voor de deal bij de topvan het OM. Dato Steenhuis, de procureur-generaal die indertijdverantwoordelijk was voor ontnemingsschikkingen met criminelen, zegt dat hij dedeal nooit zou hebben goedgekeurd. In Nieuwsuur noemt hij het moreelverwerpelijk om dit buiten de Belastingdienst om te regelen.

Pas twee maanden nadat de deal was afgerond, hebben Teevenen collega Ben Swagerman de waarnemend voorzitter van het College vanProcureurs-generaal geïnformeerd over de zaak. Hij zette alsnog zijnhandtekening onder de deal, die niet meer was terug te draaien. De overigeprocureurs-generaal, de minister en de Belastingdienst werden nog steeds nietbetrokken in de zaak.

Volgens belastingrechtsgeleerden is wat er is gebeurd instrijd met alle regels van de rechtsstaat. ‘Altijd vindt er overleg plaats tussenhet OM en de belasting als het gaat om de ontneming van voordeel’, aldusemeritus hoogleraar Jaap Zwemmer.

Minister Opstelten zegt dat de deal strookte met detoenmalige wetgeving. Omdat het gezag van toen het optreden van Teeven heeftgoedgekeurd, zou hij zich geen zorgen hoeven maken. Opstelten wil nietsinhoudelijks zeggen over de deal, of waarom de Belastingdienst niet is geïnformeerd.

Het CDA stelt echter vragen in de Tweede Kamer. CDA-KamerlidOmtzigt wil van staatssecretaris Wiebes weten wanneer de Belastingdienst van dedeal wist. Hij vraagt ook wat de reactie van de Belastingdienst was en of deovereenkomst met de crimineel legaal was.