Terugkeer illegalen als voorwaarde voor steun

door:
Als het aan Staatssecretaris Teeven ligt, kunnen uitgeprocedeerden makkelijk naar hun land van herkomst terugkeren. Een uitgeprocedeerde moet het land verplicht verlaten, maar moet wel ergens anders terecht kunnen. Als een onderdaan niet in zijn land van herkomst welkom is, ontstaat er een probleem, staatssecretaris Teeven wil dit probleem doorbreken. Teeven wil landen onder druk zetten om hun onderdanen weer in hun land op te nemen. Nu zijn er nog veel problemen met uitzetten van illegalen, want veel landen in centraal-Azi├ź, de hoorn van Afrika en West-Afrika weigeren vaak om de illegalen weer in hun land toe te laten.

Staatssecretaris Teeven heeft aan nu.nl verteld dat hijlanden buiten de EU wil verplichten om uitgeprocedeerde onderdanen terug tenemen als zij nog afspraken met de Europese Unie willen maken. Teeven heeftzijn voorstel al met zijn Europese collega’s besproken. Dat heeft tot een plangeleid, want er komt een proef met drie landen, waarbij voorwaarden wordengesteld aan het terugnemen van illegalen. Men moet dan denken aan economischeen politieke voorwaarden. ‘’Het is volkomen rechtvaardig om dergelijke eisen testellen als er miljarden aan steun worden gegeven voor wederopbouw, handelsafsprakenof bij het opzetten van een rechtssysteem’’, aldus Staatssecretaris Teeven. Teevengaat deze proef verder uitwerken met eurocommissaris Cecilia Malstrom. Tijdensde proef wordt er naar de volgende elementen gekeken: het aantal illegalen, de problemendie er bij het terugnemen van onderdanen zijn en welke afspraken er aan de eisenmoeten worden gekoppeld.

Terugkeer van illegalen zal altijd moeilijk blijven, eenuitgeprocedeerde zal zich nooit ergens thuis voelen. Het is ook de vraag of eeneconomische maatregel genoeg invloed op een land zal hebben. Een land kan dangeen steun meer krijgen, dus zal zich nooit tegen het machtige Europa kunnenverzetten. Volgens Teeven zijn de toekomstige EU-afspraken beter dan hethuidige versplinterde terugkeerbeleid, waarbij elke lidstaat zelf afsprakenmaakt over handel en terugkeer. Teeven is niet de eerste met dit idee, sommige individuelelidstaten hebben al dergelijke terugkeerseisen afgedwongen.

Lees meer over

Teeven
illegalen
steun