Van 2018-2019 naar 2019-2020: Fiat Justitia boekt vooruitgang

door:

Beste trouwe en kersverse lezers,

Namens de redactiecommissie mag ik u van harte welkom heten bij een nieuw jaartje Fiat Justitia, het juridisch nieuwsplatform voor studenten door studenten van JFR. Het is moeilijk bescheiden te blijven: ook dit jaar is het aan mij de eer om het allereerste artikel op te leveren. Omdat de redactiecommissie elke keer opnieuw streeft naar een versterking van de band met haar publiek, wordt dit jaar het lintje doorgeknipt met een overkoepelend jaaroverzicht. De term vooruitgang omschrijft het geschreven avontuur van de redactiecommissie 2018-2019; een hoger niveau is bereikt.

Even wennen: het eerste jaartje zonder papieren Fiat Justitia
Het academisch jaar 2018-2019 is de Almanak van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam ‘Mentaliteit’ ingegaan als het allereerste jaar waarin géén enkele papieren Fiat Justitia is uitgegeven. Daarmee is de redactie niet alleen bij de tijd; het bouwt mee aan de weg naar een duurzame samenleving. Bovendien biedt de digitale wereld onbegrensde mogelijkheden. Voor de leden van de redactiecommissie was het nog wel even wennen. Deelname aan de digitale wereld vraagt immers om een actueel promotieplan; achterblijven op het internet kan een doodsteek zijn voor dit nieuwsplatform. Actief en veelvuldig ‘posten’ op zoveel mogelijk mediakanalen (o.a. Facebook, Instagram, LinkedIn en WhatsApp) is de gekozen strategie om de Fiat Justitia kip gouden eieren te laten leggen, ondanks afwezigheid van de papieren haan.

Juridisch schrijven: een nauwere samenhang tussen artikelen en actualiteiten
“De wereld is een speeltoneel. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.”[1] Onder het geluid van de voorzittershamer van Eva Kooreman is deze eeuwige citaat van toneelschrijver Joost van de Vondel (1587-1679), waaraan het Vondelpark is toegewijd, tot in het detail nageleefd. De redactie heeft onder dit georganiseerd leiderschap 77 artikelen gecreëerd die uiteenlopende vlakken van de brede rechtspraktijk raken: van rechtspolitiek naar voedsel, van religie naar het drugsbeleid.  De vuistregel van twee artikelen per week hield stand, ondanks een fikse verhoging van de prestatiedruk.[2]

Centraal in 2018-2019 stond een vrijwel naadloze verbinding tussen de artikelen en de actualiteiten, met als positief effect dat u als lezer Fiat Justitia steeds meer kunt gaan gebruiken als ware nieuwsplatform. ‘Hongarije en het lange artikel 7’ (2018), ‘De spagaat van het Nederlandse wietbeleid’ (2018), ‘Netflix and no chill’ (2019), ‘No Surrender wordt verboden en ontbonden’ (201)’ n ‘5 redenen waarom jij tijdens de provinciale statenverkiezingen gaat stemmen’ (2019) zijn illustraties waarbij de redactie de meest recente ontwikkelingen in onze samenleving ombuigen in juridische analyses met een creatieve bekleding. Eveneens werden klanken vanuit de rechtspraktijk opgenomen door middel van interviews (o.a. een militaire rechter, professoren en advocaten).

Overigens blijft Fiat Justitia zich focussen op de interesses van de moderne rechtenstudent, die vandaag de dag verder strekken dan alléén de rechtenstudie. Het niet-juridisch artikel ‘Tussen Traditie en Taboe. De ontgroening van een studentenvereniging’ (2018) liet menig lezer achter het doek kijken van een ontgroening, een eeuwenoud fenomeen dat mede door de veelbesproken uitzending van BNN-programma Rambam controversieel is geworden. In het artikel ‘7 zomer kijktips voor de rechtenstudent’ (2019) deed de redactie aanbevelingen om de zomer lawfulness door te brengen. En ja: Netflix-series Suits en How to get away with murder staan vanzelfsprekend op de kijklijst.

Themaweken: vooruitgang, voedsel, Europese verkiezingen
Ook in 2018-2019 organiseerde de redactie de welbekende themaweken. Gedurende een zogenaamde themaweek schrijft de redactie dagelijks een artikel over een bepaald thema. Het afgelopen collegejaar behandelde de redactiecommissie drie thema’s: vooruitgang (november 2019), leesvoer (februari 2019) en Europese parlementsverkiezingen (mei 2019).

Uiteraard spendeert de redactie tijd aan het opstellen van artikelen die aansluiten bij de rechtenstudie en de toekomstige carrièrepaden. Tijdens de eerste themaweek werd de stap ‘van student naar carrière’ belicht, met onder andere interviews met net afgestudeerde juristen en tips over onder meer het belang van ‘cv-building’. Onder het kader van leesvoer werden de smaakpapillen van de hongerige lezers aangepapt. “Leuk leesvoer. Arresten over eten’ (2019) en ‘De een z’n (ongebakken) brood is de ander z’n dood’ (2019) behoorden tot de opgediende gerechten.

Vanuit de redactiecommissie is altijd belang gehecht aan de politieke participatie van haar publiek: van gemeenteraadsverkiezingen tot aan de internationale verkiezingen. Voor de laatste themaweek nam de redactie een diepe duik in een van ‘s werelds grootste democratische schouwspellen: de Europese Parlementsverkiezingen. Met opinieartikelen, artikelen over de organen van de supranationale organisatie en een Instavlog gedurende een reis naar het Europees Parlement te Brussel, poogde de redactie haar lezers klaar te stomen voor de grensoverschrijdende verkiezingen.

Vooruitkijken: verdere digitalisatie van Fiat Justitia
Voor dit collegejaar zal de redactie heimelijk voortbouwen op de digitale pilaren, met oog voor de 31-jarige geschiedenis van Fiat Justitia. “The sky is the limit”, in context betekende dat de redactie de speurtocht naar uitbreidingsmogelijkheden kan gaan starten. Wellicht transformeert Fiat Justitia van een nieuwsplatform naar een mediaplatform met een breed aanbod of misschien volgt er een veelomvattende promotiecampagne. Eventuele bestaande plannen zijn voorlopig geheim, maar het komend jaar zullen de huidige leden van de redactiecommissie zich volop inzetten om u als lezer tevreden te stellen.

“Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben.”[3] Naar de woorden van Nederlandse schrijver Harry Mulisch (1927-2010) heeft de redactie u als lezer weer broodnodig. Lees, bestudeer en deel de artikelen, en begin een discussie over de aangehaalde onderwerpen. De waardevolle lessen die hieruit voortvloeien kunnen essentieel zijn voor uw studie en voor uw ontwikkeling als aanstaande jurist.

Slotakkoord: afscheid nemen bestaat niet en Peter Ronald Oost!
“Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel maar verlaat je niet (2004)!” Excuus, Marco Borsato kan gevaarlijk meeslepend zijn. Hoewel we nu afscheid moeten nemen van de redactiecommissie 2018-2019, zullen zij ons niet verlaten. Vriendschappen voor het leven zijn gesmeed en de huidige redactiecommissie zal elk advies van haar oud-leden verwelkomen. Met voldoening en trots blikt de voormalige redactiecommissie terug op 2018-2019; een onvoorstelbare dank voor uw inzet! Met hoop en veel belevenis kijkt de huidige redactiecommissie naar 2019-2020.

We gaan over tot het toosten. Bij het toosten is het de bedoeling dat men het woord ‘proost’ luidkeels uitroept, nadat de spreker in kwestie zijn of haar speech heeft afgerond. Het toosten is niet eerder volbracht voordat het kristallen glas, veelal voorzien van een alcoholisch drankje, is geheven. Zoals vrijwel elke term in de Van Dale, kent ook het woord ‘proost’ een ontstaansgeschiedenis. Zeker als we de woorden moeten geloven van Pepijn Lanen, beter bekend onder zijn artiestennaam ‘Faberyayo’, die in opdracht van Grolsch de historie van de eerder genoemde term omschreef in de column ‘Op Peter Ronald Oost!’.[4]

Peter Ronald Oost (1742-1789), beter bekend onder zijn geuzennaam ‘De Pomper van Egmond’, wordt beschouwd als uitvinder van de term. Evenals zijn geuzennaam, was ook zijn gedrag in dorpsherberg ‘Bij Den Wilden Spinnen Af’ vrij eigenaardig. Peter Ronald had namelijk de vreemde gewoonte om bij binnenkomst ieder van de aanwezigen onverwacht te onthalen met een gemoedelijke hanenslobber, een verwelkoming waarbij men lichtelijk op de wand en de schouder wordt getoucheerd met een veelal vettige hanenpoot, gevolgd door het hardop uitschreeuwen van zijn volledige naam. De aanwezige persoon in kwestie schrok hier zodanig van, dat de kelk met pils spontaan in de keelholte verdween. Langzamerhand ontstond een onverbiddelijke band tussen de hanenslobber en pils. Geleidelijk wisten de gasten van de dorpsherberg echter ‘De Pomper van Egmond’ te slim af te zijn. Net voor de geduchte hanenslobber, draaide de desbetreffende bezoeker zich om, legde de kelk met pils op de plaats waar de hanenslobber verwacht werd, en riep luidkeels “Peter Ronald Oost!”, recht in zijn keelholte. Op den duur veranderde de kreet ‘Peter Ronald Oost’ in ‘Proost’, en ging men ook het gebruiken tijdens het toosten van kelken met pils.[5]

Ik zal nu figuurlijk het glas heffen, met de hoop dat u dat ook doet, en een toost uitbrengen op de neergezette prestatie van ReCo 2018-2019, op de verwachtingen van ReCo 2019-2020, op JFR en op u als trouwe/kersverse lezer. Peter Ronald Oost, ofwel PROOST op een prachtig jaar!

Met vriendelijke groet,

Namens redactiecommissie 2018-2019, bestaande uit Eva Kooreman (voorzitter), Livia t’Hoen (verantwoordelijk JFR-bestuurslid), Björn de Haan, Nastya Lutsenko, Paul Hoynck van Papendrecht, Joeri Haas, Melanie Braemer, Joyce Troost, Terrence Duah, Haris Sabanovic, Rosan Broertje, Marloes Albers en Daniël Adu,

Namens redactiecommissie 2019-2020, bestaande uit Björn de Haan (voorzitter), Jochem de Lange (verantwoordelijk JFR-bestuurslid), Daniël Adu, Paul Hoynck van Papendrecht, Melanie Braemer, Sophie de Haan, Matthijs van Dijk, Jasper van der Salm, Sietske Prosman, Jan-Hein Prins en Koen Groeneveld,

Daan (Daniël) Adu
Eindredacteur Fiat Justitia

 


[1] J. van der Vondel & J. Voeten, Durft gy wel zo liefdloos weezen, NRC, 22 maart 2013.

[2] F. Hofman, ‘Zoveel kansen. En toch die somberheid bij studenten’, NRC, 12 september 2019.

[3] H. Mulisch, Manifesten, Zaandijk: Heijnis 1958.

[4] P. Lanen e.a., Verzamelbundel Grolsch Column Contest, Enschede: Grolsch 2011, p. 72. 

[5] Idem