Vluchtelingen niet meer vervolgd in Nederland

door:

De Hoge Raad heeft bepaald dat vluchtelingen met valse documenten niet meer vervolgd kunnen worden. Het arrest komt erop neer dat als nog niet is beslist over de status van een vluchteling, hij daarvoor niet kan worden vervolgd. Dit arrest zal grote gevolgen hebben voor heel Nederland.

Voorheen bracht het Openbaar Ministerie vluchtelingen met een tijdelijke status voor de strafrechter als ze valse documenten bij zich hadden. Volgens de Hoge Raad is vervolging echter in strijd met artikel 31 van het Vluchtelingenverdrag. Volgens deze bepaling mogen geen strafrechtelijke sancties worden genomen, ook niet als de vluchteling in bezit is van onjuiste documenten die kunnen aantonen dat ze uit een land komen waar hun leven of vrijheid wordt bedreigd. ‘Een vreemdeling behoort niet strafrechtelijk te worden vervolgd wegens het in het bezit hebben van vervalste documenten’, zo verklaarde het hoogste rechtsorgaan.

De essentie van de desbetreffende bepaling uit het verdrag houdt in dat het onrechtvaardig is om vluchtelingen te straffen voor valse papieren, omdat zij meestal alleen met valse documenten kunnen vluchten voor een levensbedreigende situatie in hun thuisland.