Student aan het woord: Bestuursrecht

Student aan het woord over het blok Bestuursrecht

Hoe is het afgelopen blok bevallen?

Voor deze editie van "Student aan het woord" hebben we een tweedejaars student Rechtsgeleerdheid geïnterviewd over zijn ervaring met het vak Bestuursrecht. De student wenst anoniem te blijven, maar wil graag zijn ervaringen delen om medestudenten te helpen.

Wat vond je van het blok bestuursrecht?

“Ik vond het vak Bestuursrecht best wel pittig, vooral omdat het zo'n breed vakgebied is. Het is een van de belangrijkste onderdelen van het publiekrecht en gaat over de relatie tussen burgers en overheid. Je leert hoe de overheid zich moet gedragen en wat de rechten en plichten van burgers zijn.”

Wat waren de belangrijkste onderwerpen die je hebt behandeld?

“We hebben veel verschillende onderwerpen behandeld, maar ik denk dat de belangrijkste onderwerpen die we hebben behandeld de Algemene wet bestuursrecht, het bestuursprocesrecht en de ABBB’s waren. Het was een uitgebreid vak waarin we veel verschillende onderwerpen hebben behandeld. Voor degene die het tentamen nog dienen te maken, zou ik aanraden alle jurisprudentie goed door te nemen.”

Wat vond je het moeilijkst aan het blok?

“Ik denk dat het moeilijkste aan het blok was om alles te begrijpen. Het bestuursrecht is heel complex en het vergt veel tijd en energie om alles te begrijpen. Daarnaast vond ik het ook moeilijk om alle verschillende wetten en regels uit elkaar te houden. Maar gelukkig werden mijn vragen goed beantwoord tijdens de onderwijsgroepen of het hoorcollege.”

Hoe heb je je voorbereid op de tentamens?

“Ik heb vooral veel tijd gestoken in het maken van oefenvragen en het leren van de samenvattingen. Daarnaast heb ik ook de hoorcolleges en onderwijsgroepen goed gevolgd en vragen gesteld als ik iets niet begreep. Ook heb ik geprobeerd om de stof zo goed mogelijk te begrijpen in plaats van alleen maar uit het hoofd te leren.”

Heb je nog tips voor medestudenten die het vak Bestuursrecht gaan volgen?

“Ja, mijn grootste tip is om op tijd te beginnen met leren. Het is een uitgebreid vak met veel verschillende onderwerpen en het vergt veel tijd en energie om alles te begrijpen. Daarnaast is het belangrijk om vragen te stellen als je iets niet begrijpt en om samen te werken met medestudenten, bijvoorbeeld via groepsapps. Het kan ook helpen om de stof visueel te maken, bijvoorbeeld door mindmaps of schema's te maken.”

Tot slot, zou je het vak Bestuursrecht aanraden aan medestudenten?

“Ja, ik zou het vak Bestuursrecht zeker aanraden aan medestudenten. Het is een belangrijk onderdeel van het publiekrecht en je leert veel over de relatie tussen burgers en overheid. Het kan soms moeilijk zijn, maar als je er genoeg tijd en energie in steekt, kun je het zeker halen. En vergeet niet om vragen te stellen en samen te werken met medestudenten, dat kan je echt helpen om de stof beter te begrijpen."

Dat klinkt als een waardevolle ervaring! Het vak Bestuursrecht is inderdaad een belangrijk onderdeel van de studie Rechtsgeleerdheid en het is goed om te horen dat de student het aanbeveelt aan medestudenten. Het is ook fijn om te horen dat de onderwijsgroepen en de hoorcolleges de studenten goed hebben geholpen bij het begrijpen van de stof. Het is altijd goed om vragen te stellen en samen te werken met medestudenten om de stof beter te begrijpen.

We willen de student hartelijk bedanken voor het delen van zijn ervaringen en tips. Hopelijk kunnen deze medestudenten helpen bij het volgen van het vak Bestuursrecht en kunnen zij het vak met succes afronden.