Home

De meerwaarde van een uitleveringsverdrag

Wist je dat

08-03-2023

Op dit moment wordt al lange tijd gewerkt aan een uitleveringsverdrag tussen Marokko en Nederland. Onderhandelingen tussen beide landen zijn eerder vastgelopen, omdat Nederland wilde dat Marokko voortaan uitgeprocedeerde asielzoekers zou terugnemen. Dit was voor Nederland een voorwaarde voor het aangaan van een uitleveringsverdrag met Marokko. Na een periode waarin de relatie tussen de twee landen bekoeld was, zijn de regeringen van beide landen nu weer volop in gesprek. De voornaamste reden dat partijen een uitleveringsverdrag tot stand willen laten komen is het aanpakken van drugscriminelen. (1) De vraag die in dit artikel centraal staat is hoe de verschillende verdragen die Nederland heeft op het gebied van uitlevering werken, en wat een uitleveringsverdrag met Marokko zou betekenen voor criminelen die in Nederland schuilen voor de Marokkaanse autoriteiten en andersom. 

Lees verder

Laatste artikelen

Een overbehulpzame advocaat

23-02-2023

Als advocaat ben je bij uitstek de behartiger van de belangen van de verdachte. Om zijn taak te vervullen, dient de advocaat een zekere samenwerking met deze verdachte, zijn cliënt, aan te gaan. De cliënt verstrekt informatie aan de advocaat, wat de advocaat vervolgens in zijn pleidooi in het voorde...

Lees verder

Met een studieschuld de woningmarkt op

27-01-2023

Het is algemeen bekend dat het nadelige effecten heeft wanneer je aan je studententijd een studieschuld hebt overgehouden. Schulden hebben invloed op het afsluiten van een lening, zoals bijvoorbeeld een hypotheek. Met name over de invloed van een studieschuld op de hoogte van de maximale hypotheek d...

Lees verder

Crisis- en Herstelwet

16-01-2023

De wereld staat op zijn kop. De COVID-19 pandemie heeft onze samenleving op zijn grondvesten doen schudden en de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. Nu we net uit de crisis zijn, komen er ook andere problemen op ons af. De energiecrisis, wooncrisis en stikstofcrisis dreigen ons te overspoelen en het ...

Lees verder

Overname van een contract door een derde

21-11-2022

Stel jouw telefoonabonnement staat op naam van je ouders en zij willen dat jij jouw abonnement vanaf nu zelf betaalt. Kan het contract, welke je ouders afgesloten hebben, aan jou overgedragen worden? Je ouders en de provider zijn partij bij het contract en jij bent een derde. Verder kan er ook een s...

Lees verder

Populaire artikelen

Een overbehulpzame advocaat

23-02-2023

Als advocaat ben je bij uitstek de behartiger van de belangen van de verdachte. Om zijn taak te vervullen, dient de advocaat een zekere samenwerking met deze verdachte, zijn cliënt, aan te gaan. De cliënt verstrekt informatie aan de advocaat, wat de advocaat vervolgens in zijn pleidooi in het voorde...

Lees verder