Een geannuleerde of vertraagde vlucht: Welke regelgeving is van toepassing en wat zijn jouw rechten als passagier?

Een geannuleerde of vertraagde vlucht:

Welke regelgeving is van toepassing en wat zijn jouw rechten als passagier?

Steeds meer mensen reizen met het vliegtuig naar verschillende bestemmingen over de hele wereld. Vaak gaat dit goed, maar het loopt niet altijd zoals gepland. Een geannuleerde of vertraagde vlucht kan behoorlijk frustrerend zijn. Gelukkig zijn er regels die bescherming en compensatie bieden voor deze ongemakken. Dit artikel gaat over de rechten die je hebt als passagier wanneer jouw vlucht is geannuleerd of vertraagd. Er wordt besproken wat je moet weten over de toepasselijke Europese regelgeving en hoe deze regelgeving van toepassing kan zijn.

De Verordening

Het aantal passagiers dat tegenwoordig getroffen wordt door annuleringen en vertragingen van hun vluchten is hoog.(1) Zowel annuleringen als vertragingen zorgen voor moeilijkheden en ongemak. Om de rechten van de passagiers adequaat te beschermen en te waarborgen, zijn deze vastgelegd in een Europese Verordening.(2) In deze Verordening is de compensatie en bijstand vastgelegd, die passagiers behoren te krijgen, bij annulering of langdurige vertraging van vluchten.

De Verordening is van toepassing op passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in de Europese Unie. En op passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven buiten de Europese Unie naar een luchthaven binnen de Europese Unie, maar alleen als zij vliegen met een luchtvaartmaatschappij die een vergunning heeft van een lidstaat van de Europese Unie. Indien passagiers al compensatie en bijstand hebben gekregen in een land buiten de Europese Unie dan is de Verordening niet op deze passagiers van toepassing.(3)

Annulering

Wat zijn de rechten van de passagier als de vlucht geannuleerd is? In eerste instantie wordt de passagier, door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, bijstand geboden in de vorm van een recht op terugbetaling of een andere vlucht. De passagier krijgt dan de keuze tussen volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen of een andere vlucht naar zijn eindbestemming op de juiste datum of op een latere datum naar keuze.(4)

Verder heeft de passagier een recht op verzorging. Dit betekent dat de passagier gratis eten en drinken krijgt. Indien één of meer overnachtingen nodig zijn krijgt de passagier ook gratis een verblijf (in een hotel bijvoorbeeld) en het vervoer daarnaartoe.(5)

Tot slot heeft de passagier een recht op compensatie, tenzij de annulering tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd is medegedeeld aan de passagier. Of de annulering tussen twee weken en zeven dagen van tevoren is medegedeeld en een andere vlucht is aangeboden, die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en minder dan vier uur later dan gepland aankomt. Of de annulering minder dan zeven dagen van tevoren is medegedeeld en een andere vlucht is aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en minder dan twee uur later dan gepland aankomt.(6)

Mocht de passagier wel recht hebben op compensatie dan hangt de hoogte hiervan af van de afstand van de vlucht. De compensatie bedraagt 250 euro voor alle vluchten tot en met 1500 kilometer, 400 euro voor alle vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer en 600 euro voor alle vluchten van meer dan 3500 kilometer. Een luchtvaartmaatschappij is niet verplicht om deze compensatie te betalen als de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die niet voorkomen konden worden. Voorbeelden van buitengewone omstandigheden kunnen weersomstandigheden of stakingen op een vliegveld zijn.(7)

Vertraging

Ook bij vertraging van een vlucht heeft een passagier meerdere rechten. In principe heeft de passagier, net als bij annulering van een vlucht, recht op terugbetaling, verzorging en compensatie. Wel gelden hiervoor andere vereisten voordat de passagier hier recht op heeft en gelden deze rechten in andere mate.

Een passagier dient bijstand te krijgen op het moment dat de luchtvaartmaatschappij kan verwachten dat een vlucht vertraging oploopt. Dit is het geval als er twee uur of meer vertraging is bij vluchten tot 1500 kilometer. Of bij vertraging van drie uur of meer voor vluchten tussen 1500 en 3000 kilometer. Of bij vertraging van vier uur of meer voor alle vluchten van meer dan 3500 kilometer.(8)

Indien dit het geval is, bestaat deze bijstand dan ten eerste uit een recht op verzorging. De passagier geniet dit recht in dezelfde mate als de passagier van wie de vlucht geannuleerd is. Ook het recht op compensatie wordt in dezelfde mate aan de passagier met een vertraagde vlucht aangeboden. Vervolgens heeft de passagier ook een recht op terugbetaling, maar de passagier kan alleen een volledige terugbetaling van zijn ticket krijgen indien er een vertraging is van ten minste vijf uur.(9)

Conclusie

Op het moment dat jouw vlucht geannuleerd of vertraagd is, zijn er genoeg rechten die je kunt inroepen. Een recht op terugbetaling, verzorging en compensatie. Deze rechten zijn er om het ongemak van de annulering of vertraging te minimaliseren. Mocht het ooit nodig zijn, dan weet je nu welke verordening van toepassing is en op welke rechten je je kunt beroepen.

Bronnen

  1. ‘Duizenden vakantiegangers weer de klos doordat Transavia vluchten schrapt’, nu.nl, 26 maart 2024. ‘‘Transavia moet wederom vluchten schrappen, nu door ‘uitloop van onderhoud aan vliegtuigen’’, ad.nl, 21 maart 2024.
  2. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46).
  3. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46), art. 3.
  4. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46), art. 5 jo. 8.
  5. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46), art. 5 jo. 9.
  6. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46), art. 5.
  7. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46), art. 7.
  8. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46), art. 6.
  9. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PbEU 2004, L 46), art. 6 vgl. art. 5.