Stagevergoeding voor studenten: hoe is de stagevergoeding geregeld in Nederland en wat zijn jouw rechten als stage lopende student?

Stagevergoeding voor studenten: hoe is de stagevergoeding geregeld in Nederland en wat zijn jouw rechten als stage lopende student?

Stage lopen is voor studenten een belangrijk onderdeel van de studie. Voor sommige studenten is het verplicht en andere studenten gaan zelf op zoek. Een stageperiode is waardevol, omdat je de theorie die je tijdens de studie hebt geleerd, kan gaan toepassen in de praktijk. Praktijkervaring is van belang voor in het werkveld. Studenten zijn vaak veel tijd kwijt aan een stage en verrichten verschillende werkzaamheden binnen de organisatie waar zij stage lopen. Het zou fijn zijn als hier een vergoeding tegenover staat, aangezien de kosten van zowel levensonderhoud als studeren blijven stijgen. Maar dit is helaas niet altijd het geval. In dit artikel wordt besproken hoe de stagevergoeding is geregeld in Nederland en wat jouw rechten zijn als jij stage loopt.

Het belang van de vergoeding

Veel studenten krijgen weinig of geen stagevergoeding. De stage is vaak fulltime en daarom is het hebben van een bijbaan daarnaast bijna onmogelijk. Studenten kunnen daardoor financiële problemen krijgen.(1) De kosten voor levensonderhoud zijn aanzienlijk. De hoogte van het collegegeld is tevens voor het jaar 2024-2025 met 200 euro gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is meer dan 2500 euro voor één studiejaar.(2) Om deze reden zijn er meerdere petities gestart door bijvoorbeeld ‘Jong’ CNV en de AOb voor een betere regeling wat betreft stagevergoedingen.(3)

Stagevergoeding of wettelijk minimumloon

Tijdens een stage is de werkgever niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te betalen, maar dat mag wel. De werkgever bepaalt hoe hoog het bedrag is, aangezien er geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding bestaat. Bij het stage lopen staat leren centraal.(4) Dit is anders in het geval van een werknemer, die geen stage loopt. Daar staat centraal dat de werknemer de werkzaamheden uitvoert. Als een stagiair wordt ingezet om normale werkzaamheden te verrichten in de organisatie en het leerproces niet centraal staat, is er geen sprake meer van een stage. Er zou dan een arbeidsovereenkomst moeten worden gesloten en het wettelijk minimumloon moet worden uitbetaald. Indien er sprake is van stagemisbruik kan de werkgever een boete opgelegd krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.(5)

Oproep minister Dijkgraaf

Uit onderzoek volgt dat in het mbo 41% van de studenten een vergoeding krijgt, in het hbo 75% en in het wo 65%. Vooral in het onderwijs ontvangen hbo-studenten geen vergoeding. Verder volgt uit het onderzoek dat in de meeste cao’s geen afspraken zijn gemaakt over stagevergoedingen. Minister Dijkgraaf vindt dat dit anders moet. Hij roept werkgevers op om studenten een eerlijke en passende stagevergoeding te betalen. Ook wil hij dat er voor het onderwijs een landelijke regeling voor stagevergoedingen afgesproken wordt.(6)

Conclusie

Het laatste woord is nog niet gesproken over stagevergoedingen voor studenten. Vooralsnog is het voor werkgevers niet verplicht om een stagevergoeding uit te keren. Indien je als stagiair ingezet wordt als een normale werknemer heb je recht op het wettelijk minimumloon en dien je een arbeidsovereenkomst te krijgen. Het moet nog blijken of de verschillende petities en de oproep van minister Dijkgraaf ervoor zorgen dat werkgevers een betere regeling treffen omtrent de stagevergoeding. In sommige sectoren is aan deze oproep al gehoor gegeven, laten we hopen dat er meer volgen.

Bronnen

  1. ‘‘Ruim vier op de tien studenten krijgt geen stagevergoeding, maar heeft wel ‘waslijst aan verantwoordelijkheden’’, volkskrant.nl, 8 juni 2022.
  2. ‘Wat is de hoogte van het collegegeld op de hogeschool of de universiteit?’, rijksoverheid.nl.
  3. ‘Petitie voor verplichte minimale stagevergoeding’, cnvjongeren.nl. ‘Teken mee voor 750 E!’, aob.nl. 
  4. ‘Heb ik recht op het minimumloon als ik stage loop?’, rijksoverheid.nl.  
  5. ‘Stagevergoeding’, nlarbeidsinspectie.nl.   
  6. ‘Dijkgraaf: stagevergoedingen voor alle studenten’, rijksoverheid.nl, 24 april 2024.